Z našich tříd » III. třída » Náš prosinec

Školní výlet

hrad Bouzov a Javoříčské jeskyně (61) ZOO Dvůr Králové a Kuks (398) IQ land Liberec (162) Kunětická Hora (28)

Celkem hlasů: 649

historie
regiony
časopis Kvasnice
čtení
tvorba žáků
matematika
žákovská
fotografie
pomůcky pro druháky
pomůcky pro třeťáky
pomůcky pro čtvrťáky
pomůcky pro páťáky
esf

NAVRCHOLU.cz

Prosinec zhodnotili páťáci: Laura Bohunická, Lukáš Dostálek, Karolína Fustinoni, Pavel Fuxa, Rostislav Groulík, Zuzana Chourová, Sára Lédlová, Veronika Marečková, Adéla Pokrývková, Ondřej Souček, Michael Stehno, Zuzana Tatíčková, Marie Urválková a Andrea Zdražilová.

V českém jazyce jsem se naučil pravopis i,y po obojetných souhláskách. Moc mi to nejde. V matematice jsem se naučil odhadovat výsledky. Jde mi to. V přírodovědě jsem se naučil podnebné pásy. Moc si je nepamatuji. Ve vlastivědě jsme se naučil věci o historii. Celkem si to pamatuji. Ve výtvarné výchově jsem se naučil šrafovat. Malinko mi to jde. V tělesné výchově jsem se naučil správně házet míčem. Jde mi to. V informatice jsem se naučil formátovat text. Jde mi to. V hudební výchově jsem se naučil vánoční písně. Celkem si je pamatuji. V anglickém jazyce jsem se naučil anglicky. Jde mi to. V pracovních činnostech jsem se naučil drátkovat. Moc mi to nešlo. Nejvíce jsem spolupracoval s týmem - Michael, Ondra a Lukáš. Akce: 5.prosince mikulášská nadílka.Moc se mi to líbilo. 13. prosince vánoční besídka.Bylo to dobré, nezapomínal jsem. 19. prosince vánoční dílna. Bylo to dobré, akorát mě někdy naštvali. A 20. prosince divadlo Vánoční hvězda. Líbilo se mi.

Pavel Fuxa

V Čj jsem se naučil slovní druhy. To mě docela baví. V Ma jsem se naučil vypočítat obsah. To mě baví. V Vl jsem se naučil o první světové válce. V Př jsem se naučil o podmínkách na zemi.To mě moc nebaví. V Pč jsem se naučil drátkovat svíčku. To mě nebaví a nejde. V Aj jsem se naučil píseň rolničky. To mě jde. V VV jsem se naučil malovat zimní zátiší. To mě jde a baví mě to. V Hv jsem se naučil vánoční koledy. To mě jde. V Tv jsem se naučil kotoul ze stoje. To mě baví ale nejde mi to. V Ict jsem se naučil malovat abecedu. Akce: 1.12.2016 Lukavice pro hosty. To bylo dobré. 5.12.2016 Mikuláš. To mě bavilo protože jsem dělal Mikuláše. 15.12.2016 Vánoční Besídka. To mě bavilo protože Lukáš hrál na bubny. 19.12.2016 Vánoční tvoření. To mě bavilo byly krásné výrobky. 20.12.2016 Divadlo Chrudim Vánoční hvězda. To mě bavilo bylo to zábavné. Nejvíce jsem spolupracoval s Pavlem.

Michael Stehno

V Čj jsem se naučila popis pracovního postupu, moc mi to šlo. V Ma jsem se naučila kružnice, nebavilo mě to, ale šlo mi to. Ve Vl jsem se naučila Století páry a elektřiny moc mi to šlo a bavilo mě to. V Ict děláme písemnou abecedu, baví mě to a už to mám skoro hotové. V př jsme dělali savany. Mám za 1. Ve Vv jsme kreslili Co chci aby mi přinesl Ježíšek? Moc hezké. V Hv jsme zpívali koledy. Bylo to super. V Tv jsme skákali přes bednu. Moc mi to jde. V pč jsme dělali ozdoby měla jsem to hezké ale steklo mi to, ale bavilo mě to. V Aj jsme se učili anglicky, bylo to super, je jen škoda že paní učitelka odjela pryč. AKCE - 5.12. Mikulášská nadílka, bylo to lehké (pro nás páťáky). 15.12. Besídka - byla namáhavá ale jinak super. 20.12. Divadlo - bylo moc roztomilé. Nejvíce jsem spolu pracovala se Sárkou. Tento měsíc je podle mě nejlepší ze všech školních měsíců.

Zuzana Tatíčková

V čj jsem se naučila druhy slov. Dařilo se mi dobře. V matematice jsem si zopakovala dělení. Jde mi docela dobře. V ict jsem se naučila vytvořit malovanou abecedu. Moc mě to baví. Ve vlastivědě jsem se dozvěděla něco o první světové válce. Mám z toho jedničku. V přírodovědě jsme probírali polární oblasti. Mám jedničku. Ve výtvarce jsem se naučila kreslit zimní zátiší. Bavilo mě to. V hudebce jsem se naučila novou písničku byla cesta byla ušlapaná. Je to skvělý. V tělocviku jsem se naučila lézt po žebřinách. Jde mi to. Při pracovních činnostech jsme vybarvovali ozdoby. Byla to zábava. Při aj jsem se naučila novou anglickou písničku. Je lehká a hezká. AKCE: 20.12. Divadlo Chrudim vánoční hvězda, 15.12. Vánoční vystoupení, 19.12. Vánoční dílna, 5.12. Mikulášská nadílka, 1.12. Lavice pro hosty. Vše mě bavilo. Nejvíc jsem spolupracovala se Zuzkou.

Sára Lédlová

V českém jazyce- Vysvětlovali jsme si kde se píšou velká písmena. Dařilo se mi dobře. V matematice- Pracovali jsme se slovními úlohami. Dařilo se mi. Ve vlastivědě- Říkali jsme si o První světové válce. Šlo mi to jen trochu. V přírodovědě- Dělali jsme ve dvojici plakát. Dařilo se mi. V informatice- Dělali jsme malovanou abecedu pro prvňáčky. Dařilo se mi. V pracovních činnostech- Malovali jsme si ozdobičky na stromeček. Dařilo se mi. Ve výtvarce - Malovali jsme podzimní a zimní zátiší. Dařilo se mi. V tělocviku- Skákali jsme přes bednu. Mac mi to nešlo. V angličtině- Jsme se učili píseň. Šlo mi to.V hudebce- Zpívali jsme si vánoční písně šlo mi to. AKCE- 1.12. lavice pro hosty, 5.12. Mikulášská nadílka, 15.12. vánoční besídka, 19. 12. vánoční dílna, 20.12. divadlo Chrudim. Nejvíce jsem spolupracovala s Laurou.

Zuzana Chourová

V čj jsme se učili slovní druhy a velká písmena, šlo mi to. V ma jsme probírali písemné násobeni i dělení. Byla to celkem sranda. Ve vl jsme probírali 1. světovou válku a vznik ČSR. Vlastivědu miluju takže se mi dařilo. V ict děláme malovanou abecedu. Zatím se mi daří. Př mi celkem jde, probírali jsme polární oblasti. Ve vv jsme malovali podzimní a zimní zátiší, dařilo se mi. Hv je můj nej předmět, rád zpívám. Dařilo se mi. Ájina mě baví, učíme se slovíčka. Na tv jsem nebyla ( nemohu posoudit). Při pč jsme malovali ozdobičky. Ohromně mě to baví. V prosinci jsme měli spoustu akcí jako např.: Vánoční dílna, divadlo Vánoční hvězda, Vánoční besídka, lavice pro hosty a další. Nejvíce se mi líbilo divadlo Vánoční hvězda. Měli krásné zpracování a kostýmy. Nejvíce jsem pracovala s Ájou.

Marie Urválková

V češtině jsme se učili vyjmenovaná slova, a to mi šlo skvěle. V matematice jsme si opakovali písemné násobení, a to se také dařilo. Ve vlastivědě jsme probírali 1. světovou válku, to se mi dařilo výborně. V přírodovědě jsme se učili zvířata z krajinných oblastí např. Severní jehličnaté lesy, Tundry, Polární oblasti, a to se mi dařilo. V informatice jsme probírali bludiště a malovanou abecedu, a to mi šlo celkem dobře. V angličtině jsme se učili školu a školní předměty, a to mi šlo. V tělocviku jsme trénovali dribling, to mi šlo výborně. V pracovních činnostech jsme vyráběli čerta a anděla, a to mi šlo. Výtvarné výkresy: Co si přeji, aby mi donesl Ježíšek, Zimní zátiší.Akce: 1.12. Lavice pro hosty s paní Čejkovou z DDH Chrudim, to se mi moc líbilo. Akce: 1.12. Lavice pro hosty s paní Čejkovou z DDH Chrudim, to se mi moc líbilo. 5.12. Mikulášská nadílka, a bylo to super.15.12. Vánoční besídka, a to se mi líbilo.20.12. Divadelní představení Vánoční hvězda, to se mi moc líbilo. Můj tým: V týmu jsem byla s Laurou, Lukášem, Pavlem, a Ondřejem. Nejvíce z týmu mi pomohla Laura.

Karolína Fustinoni

Čj: popis pracovního postupu, pravopis i,y po obojetných souhl. A jde mi to výborně. Ma: obvod čtverce a obdélníku, rýsování trojúhelníku. A jde mi to výborně. Vl: české země- součást Rakouska, stoletní páry a elektřiny, a jde to výtečně. Ict: malovaná abeceda a jde to perfektně než něco jiného. Př: subtropy, lesy a lesostepi, savany, tundra a moc mi to nejde. Hv: tam jsem se naučila zpívat a jde mi to perfektně. Vv: kreslily jsme co si přeji, aby mi přinesl Ježíšek. Pč: tam jsme malovaly a vybarvovaly ozdobu na strom. Akce 1.12. Lavice pro hosty s paní Čejkovou. 5.12. Mikulášská nadílka. 15:12. Hodina Vánoční básničky. 19:12. Vánoční dílna. Nejvíc se mi líbila Vánoční dílna a nejmíň se mi líbilo Hodina Vánoční básničky. Nejvíc jsem spolupracovala s Verčou. A dařilo se mi výborně.

Adéla Pokrývková

V českém jazyce jsme opakovali pravopis i, y po obojetných souhláskách a pravopis pracovního postupu. Bylo to snadné, šlo mi to. V matematice jsme počítali obvod čtverce a obdélníku a rýsovali jsme pravoúhlé trojúhelníky. Bavilo mně to. Ve vlastivědě jsme se učili o Století páry a elektřiny a Národ sobě. Vlastivěda je super. V přírodovědě jsme probírali Polární oblasti a pak jsme kreslili ve dvojicích. Šlo mi to. V informatice jsme kreslili na počítači bludiště a abecedu. To mně bavilo. Ve výtvarné výchově jsme malovali Zimní zátiší a Co si přeji, aby mi přinesl Ježíšek. V angličtině jsme psali slovíčka 3D. V pracovních činnostech jsme malovali skleněné ozdoby. V hudební výchově jsme zpívali a měli jsme testík na počítači. Akce: Mikulášská nadílka, Lavice pro hosty, Vánoční besídka a Divadlo Vánoční hvězda. Spolupracovala jsem s Áďou, Sárkou a Zuzkou.

Veronika Marečková

V českém jazyce jsem se naučil popis pracovního postupu. Jde mi to. V matematice jsem se naučil obvod čtverce a trojúhelníku a kružnici. Umím to. Ve vlastivědě jsem se naučil zajímavosti o Století páry a elektřiny. Jde mi to. V informatice jsem se naučil malovat abecedu. Jde mi to. V přírodovědě jsem se dozvěděl o subtropech. Jde mi to dobře. V hudební výchově jsem se naučil zpívat na besídce. Šlo mi to. V pracovních činnostech jsem se naučil malovat na sklo. Umím to. Spolupracoval jsem s Pavlem, Lukášem, Kájou, Laurou. Akce: vánoční besídka, vánoční dílna, divadlo. Vše mě bavilo.

Ondřej Souček

Čeština mě docela de a baví a učili jsme se druhy slov a opakování z nižších ročníků.V matice jsem se naučila pamětné násobení a pamětné dělení a jde mi to i dost baví .Vlastivěda mi moc nejde ale baví učili jsme se historii a první světovou válku.Přírodovědě jsem se naučila Tundru a bavila mě a i Savany a ta mě taky bavila a šla mě.Informatika mě de a naučila jsem se malování abecedy .V pracovních činnostech jsem se naučila šít a stříhat.Ve výtvarce jsem se naučila malovat a kreslit např... zimní zátiší a baví mě to.Angličtina mi de a baví a naučila jsem se naučila anglicky.Hudební výchova mi de i baví a naučila jsem se vánoční koledy a zpívat.V tělocviku jsem se naučila skákat přes bednu a přes švihadlo a baví mě to a jde.Akce byli jsme v divadle a líbilo se mi to,před tím jsme měly vánoční besídku a šlo mi to a bavilo a před besídkou byla lavice pro hosty a byla vánoční dílna a ta mě bavila a i šla .Spolupracovala jsem s Zuzkou Ch a dařilo se mi i mě to bavilo.

Laura Bohunická

V češtině jsem se naučila opakování, pravopis y, i po obojetných souhláskách. Dařilo se mi dobře. V matematice jsem se naučila násobení a sčítání. Dařilo se mi dobře ale s pomocí. Ve vlastivědě jsem se naučila nespravedlivé Rakousko. Dařilo se mi dobře. V přírodovědě jsem se naučila savany, subtropy. Dařilo se mi dobře. V informatice jsem se naučila bludiště. Dařilo se mi dobře. V angličtině jsem se naučila anglickou písničku. Dařilo se mi dobře. Na výtvarce jsem se naučila podzimní zátiší. Dařilo se mi dobře. Na pracovních činnostech jsem se naučila malování ozdob. Dařilo se mi dobře. na tělocviku jsem se naučila nic nemůžu posoudit byla jsem nemocná. Na hudebce jsem se naučila trošku zpívat. Dařilo se mi dobře. Akce Byli jsme v divadle na Vánoční Hvězdě pak jsme měli lavici pro hosty s. p. Čajkovou z DDH Chrudim. Nejvíce se mi líbilo divadlo. Spolupracovala jsem se Zuzkou Chourovou a Laurou Bohunickou a nejvíce jsem spolupracovala s Maruškou Urválkovou.

Andrea Zdražilová

V češtině jsme opakovali podstatná jména. Pracuji sám. Jde mi to. V matematice jsme opakovali písemné dělení a násobení. Pracuji sám. Jde mi to. V přírodovědě jsme se učili polární oblasti. Jde mi to skvěle. pracuji sám. V hudební výchově jsme trénovali na vánoční besídku. Šlo mi to. Pracoval jsem s třídou. Ve výtvarné výchově jsme kreslili podzimní zátiší, zimní zátiší a co si přeji, aby mi přinesl Ježíšek. Jde mi to. pracuji sám. Na tělocviku cvičíme. jde mi to. pracuji sám. Ve vlastivědě probíráme první světovou válku. jde mi to skvěle. pracuji s Pavlem a Ondrou. V angličtině mluvíme anglicky. jde mi to. pracuji s paní učitelkou. V pracovních činnostech jsme barvili ozdobu. Šlo mi to. V informatice pořád děláme program malování. Akce: divadlo: divadlo bilo úžasné, vánoční dílna: vánoční dílna byla velmi namáhavá , vánoční besídka: vánoční besídka byla úspěšná, mikulášská nadílka:mikulášská nadílka byla super,lavice pro hosty:lavice pro hosty se mi líbila. Spolupráce: Ondra Souček, Pavel Fuxa, třída.

Lukáš Dostálek

V čj jsme dělali pravopis i y, po obojetných souhláskách a popis pracovního postupu, pracoval jsem sám. V ma jsme dělali písemné násobení a taky písemné dělení, mně se dařilo. V př jsme dělali severské jehličnaté lesy, tundru a polární oblasti a mně se dařilo. Ve vl jsme dělali české země součást Rakouska, století páry a elektřiny, spolupracoval jsem s týmem a dařilo se mi. V ict jsme dělali malovanou abecedu, zatím jsem v půlce a pomáhá mi tým. V hv jme trénovali na vánoční besídku, mně se dařilo a spolupracoval jsem ze zkoušen&i básničky s Lukášem dařilo se mi. V Pč jsme dělali vánoční ozdobu a dařilo se mi je velice pěkná a mám jedničku. V tělesné výchově jsme skákali na bednu a asi někdy i přes bednu, mně se dařilo. Ve vv jsme dělali Co si přeju aby mi přines Ježíšek a zimní zátiší, dařilo se mi bez pomoci a spolupráce. V aj jsme dělali test s hodinami a promeškaný test, mně se dařilo s malou pomocí. AKCE: 15.12. od 15:30 hodin vánoční besídka. 19.12. vánoční dílna. Hodnotím akce na jedničku.

Rostislav Groulík

Diskuse pro článek Náš prosinec:

Přidat komentář:

Nick:

Text:

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?