Z našich tříd » III. třída » Náš listopad

Školní výlet

hrad Bouzov a Javoříčské jeskyně (61) ZOO Dvůr Králové a Kuks (398) IQ land Liberec (162) Kunětická Hora (28)

Celkem hlasů: 649

historie
regiony
časopis Kvasnice
čtení
tvorba žáků
matematika
žákovská
fotografie
pomůcky pro druháky
pomůcky pro třeťáky
pomůcky pro čtvrťáky
pomůcky pro páťáky
esf

NAVRCHOLU.cz

Nad proběhlým měsícem se zamýšleli Laura Bohunická, Lukáš Dostálek, Karolína Fustinoni, Pavel Fuxa, Zuzana Chourová, Sára Lédlová, Veronika Marečková, Adéla Pokrývková, Ondřej Souček, Michael Stehno, Zuzana Tatíčková, Marie Urválková, Andrea Zdražilová.

V českém jazyce jsem se naučil zdvojené souhlásky. Celkem mi to šlo. V matematice jsem se učil pamětné násobení. Šlo mi to. V přírodovědě jsem se dozvěděl, jaká zvířata žijí v Sahaře. Celkem si je pamatuji. Ve vlastivědě jsem se  naučil české buditele. V informatice jsem se naučil, co dělá panel nástrojů. Hodně mě to bavilo. V tělesné výchově jsem se naučil správně driblovat. Celkem mi to šlo. A hodně mě to bavilo. V hudební výchově jsem se naučil vánoční písničky. Hodně si jich pamatuji. Ve výtvarné výchově jsem poznal známé malíře Laurel Burch a Vincenta Van Gogha. V anglickém jazyce jsem se učil anglicky. V pracovních činnostech jsem se naučil šít. Nejvíce jsem spolupracoval s týmem - Ondra, Michael a Lukáš. Akce: 24. listopadu tady byla paní z Eurocentra Pardubice. Povídali jsme si o vánočních zvycích. 22. listopadu jsme měli sběr papíru. Donesl jsem 32 kg. 1. listopadu jsme měli Lukavickou básničku. Vůbec mi nevadí, že jsem nevyhrál.

Pavel Fuxa

Při češtině jsem se naučila předpony s,z, moc mi to jde. Při matematice jsem si zopakovala písemné odčítání, měla bych si ještě procvičit. Při angličtině jsem se naučila nová slovíčka, zlepšila jsem se. Při vlastivědě jsem se dozvěděla něco o národních buditelích, umím na 1. Při přírodovědě jsem se dozvěděla něco o Savaně to mi jde skvěle. Při tělocviku jsme dělali kotrmelec a zlepšila jsem se. Při hudební výchově jsem se naučila novou písničku Aleluja, moc mi to jde. Při pracovních činnostech jsem se naučila vyrábět anděly čerty, mám z toho jedničku. Při výtvarce jsme malovali podzimní zátiší, to mi šlo moc dobře. Při informatice jsem se naučila vytvořit vlastní bludiště, to mi jde super. AKCE - 24.11. Lavice pro hosty na téma Vánoce v EU, 1.11. Lukavická básnička, 8.11. Konzultační odpoledne. Všechno mě bavilo bylo to zajímavé. Nejvíc jsem spolupracovala s celým týmem, hlavně se Zuzkou.

Sára Lédlová

V českém jazyce jsem se naučil předpony s, z, vz. Umím to. V matematice jsem se naučil jednotky délky a pravoúhlý trojúhelník. Umím to. Ve vlastivědě jsem se naučil o národních buditelů. V informatice jsem se naučil textový editor a kompletní opakování. Umím to dobře. V přírodovědě jsem se naučil rozmanitost, tropické oblasti a řeky v tropech.  Jde mi to. V angličtině jsem se naučil nová anglická slovíčka. Umím to dobře. V tělocviku jsem se naučil skákat přes švihadlo. V hudební výchově jsem se naučil říkat básničky na vánoční besídku. Spolupracoval jsem s Pavlem, Kájou, Sárou, Adélou. Akce: Lukavická básnička byl jsem na 3.místě, byl sběr papíru přinesl jsem 37 kg, 24.listopadu tady byla paní z Eurocentra povídali jsme si s ní o vánočních zvycích.

Ondřej Souček

V listopadu se mi dařilo nejen v předmětech s panem učitelem, ale i u paní vychovatelky i učitelky. Čj mi šel, probírali s-, z-, vz- a popis předmětu. Ma byla taky úspěšná, téma bylo jednotky, délky, čtverce a pravoúhlé trojúhelník. Vl klacicismus a empír. Nesmírně mě to bavilo. Ict - kompletní opakování, moc se mi nedařilo. Př savany pouště a polopouště, tento předmět mě baví. V tv se mi dařilo, o dost jsem se zlepšila. V aj jsem se zlepšila díky FUNU. Pč je pohodový předmět. Mam ho ráda, nemusíme se učit. Hv je fajn, nacvičujeme besídku. Vv je opravdu nejlepší předmět, odreaguji se. Nejvíce jsem pracovala s Andrejkou. AKCE: Lukavická básnička, konzultační odpoledne, Vánoce v EU. Bylo to super.

Marie Urválková

V češtině jsme probírali skupiny bě/ bje, vě/vje,pě,mě/mně. Jde mi to. Pracoval  jsem s týmem. V matice jsme opakovali sčítání pod sebe. Jde mi to báječně. Pracuji sám. V přírodovědě jsme probírali podzemní pásy , pouště a polopouště. Jde mi to. Ve vlastivědě probíráme století páry a elektřiny. Jde mi to.V hudební výchově trénujeme na vánoční besídku  Jde mi to skvěle. Na tělocviku cvičíme a cvičíme.Baví mě to.Ve výtvarné výchově jsme kreslili kočky podle Laurel Burch, podzimní ruce a podzimní zátiší. Hodně mě to bavilo a výkresy jsem měl hezké. V informatice opakujeme program malování. To mi jde suprově. V angličtině jsme mluvili celou dobu jen a jen anglicky. S paní učitelkou je legrace a mám jedničky. V pracovních činnostech vyrábíme čertíky, sovy. Jde mi to. AKCE: Lukavická básnička - básničku jsem uměl, ale nevyhrál jsem, nevadí mi to. Sběr papíru - donesl jsem 31 kg papíru. Vánoční povídání s paní z Eurocentra Pardubice na téma vánoční zvyky. Líbilo se mi to. Bylo to zajímavé. SPOLUPRÁCE: Nejvíce jsem spolupracoval s Michalem, s Pavlem a s Ondrou.

Lukáš Dostálek

V českém jazyce- Učili jsme se učili bje, bě, pě, vje, vě, mně, mě, moc mi to nešlo. V matematice- Dodělávali jsme sešity a učili jsme se pamětné násobení, dařilo se mi. Ve vlastivědě- Učili jsme se o tom jak si lidé dřív vydělávali peníze. A také jaké mohli mít povolání. V přírodovědě- Učili jsme se jaké tvorové a rostliny žijí v Savany, moc se mi dařilo. V informatice- Opakovali jsme, dařilo se mi. V angličtině- Učili jsme se anglické hodiny, dařilo se mi. V pracovních činnostech- drátkovali jsme svíčku a vyráběli jsme adventní kalendář, dařilo se mi. Ve výtvarce- Vyráběli jsme podzimní zátiší a mnoho dalších věcí, dařilo se mi. V hudební výchově- Trénovali jsme na besídku, dařilo se mi. V tělocviku- Kotrmelec, skok do dálky a sestavu se švihadlem, dařilo se mi. AKCE- 24.11. lavice pro hosty,1.11. lukavická básnička. Moc se mi to líbilo. Nejvíce jsem spolupracovala s Laurou.

Zuzana Chourová

V Čj jsem se naučila - předpony s, z, vz, předložky s, z, a popis předmětu, moc mi to šlo. V Ma jsem se naučila - Jednotky délky, čtverec, pravoúhlý trojúhelník  a dělali jsme pracovní listy - zodiak, dařilo se mi docela dobře. V Př jsem se naučila - rozmanitost podmínek života na zemi, savany, tropy a subtropy, řeky v tropech. Dařilo se mi skvěle. Ve Vl jsem se naučila - Národ sobě, nespravedlivé Rakousko a osvícenství. Moc mě to baví a jde mi to. V Aj jsem se naučila anglické slovíčka 3D. Mám to ráda a jde mi to.V Pč jsme dělali Svíčku. Moc mi to šlo a líbí se mi to. V Tv jsme skákali přes švihadlo mám 104 Přeskoků, jde mi to. V Hv jsem se naučila zpívat a jde mi to. Ve Vv jsme kreslili Co si přeji aby mi přinesl Ježíšek, moc se mi to líbilo. AKCE - 8.11. Konzultační odpoledne, 1.12. Lavice pro hosty. Konzultační odpoledne bylo super, ale na lavice pro hosty jsem nebyla. Nejvíc jsem spolupracovala se Sárkou.

Zuzana Tatíčková

V češtině jsme se učili předpony - s - z - vz , a to mi docela šlo. V matematice jsme se učili odčítání čísel a to mi šlo výborně. Ve vlastivědě jsme se učili o Marii Terezii, to mi šlo. V přírodovědě jsme se učili rozmanitost podmínek na zemi, a to mi šlo skvěle. V informatice jsme probírali textový editor, a to mi šlo docela dobře. V tělocviku jsme zkoušeli skákat přes švihadlo na čas, to se mi dařilo výborně. V pracovních činnostech jsme dělali strašidla, to se mi dařilo výborně. V angličtině jsme probírali školu , to se mi dařilo výborně. Výtvarné výkresy: Kočky podle Laurel Burch, Podzimní ruce, Podzimní zátiší. AKCE: 1.11. Lukavická básnička, a to se mi líbilo.  24. 11. Lavice pro hosty na téma Vánoce v EU, to se mi moc líbilo. Můj tým: Byla jsem v týmu se Zuzkou, Áďou, Verčou a Sárkou. Nejvíce z týmu mi pomohla Zuzka a Verča.

Karolína Fustinoni

Čeština mi šla a bavila a učili jsme se dělení slova předložky s/z. V matematice jsem se naučila pamětné násobení a sčítání a dařilo se mi. Vlastivěda je můj oblíbený předmět, protože se učíme historii a naučila jsem se kulturu a umění. Ve výtvarce jsme malovali a kreslili a nejvíce se mi líbil obrázek kočky podle Laurel Burch a dařilo se mi. Přírodověda se mi taky líbí a učili jsme se pouště a polopouště a daří se mi až doteď. V pracovních činnostech jsme šili a dařilo se mi. V angličtině jsem se naučila anglicky a dařilo se mi velmi. V tělocviku se mi daří a cvičení mě taky jde, třeba skok přes švihadlo. Hudební výchova mně jde docela a baví mě, zpíváme a tančíme tam. V informatice se mi daří a učili jsme se bludiště. Akce Lukavická básnička, lavice pro hosty Vánoce a líbilo se mi to. Spolupracovala jsem se Zuzkou a dařilo se mi i jí.

Laura Bohunická

V češtině jsem se naučila přípony s, z, předpony s, z, vz. A šlo mi to, docela. V matematice jsem se naučila jednotky délky, čtverce. Docela mě to šlo. Ve vlastivědě jsem se naučila národní buditelé. Moc mě to nebavilo. V informatice jsem se naučila textový editor. Moc mě to nebavilo.  V přírodovědě jsem se naučila řeky v tropech, tropické oblasti. Docela mě to šlo. Na angličtině jsem se naučila slovíčka 3D. Uměla jsem to. Na výtvarce jsem se naučila kreslit obrázky. Šlo mi to, docela. Na pracovních činností jsem se naučila drátkovat svíčku. Moc mě to bavilo. Na hudebce jsem se naučila zpívat. Moc mě to baví. Na tělocviku jsem se naučila skákat přes švihadlo rychle a bez chyb. Nebavilo mě to. Akce: Měli jsme lukavickou básničku, lavice pro hosty na téma Vánoce v EU. Nejvíc mě bavilo Vánoce v EU. Nejvíc jsem spolupracovala s Maruškou a Laurou a se Zuzkou Chourovou.

Andrea Zdražilová

V českém jazyce jsme opakovali skupiny bě/bje, vje/vě, pě, mě/ mně a dělili jsme slova. V matematice jsme měřili jednotky délky a počítali s výhodou. Ve  vlastivědě jsme poznávali národní buditelé, kulturu a umění a politické probuzení.  V přírodovědě jsme probírali pouště a polopouště, savany, tropické oblasti a řeky v tropech. V informatice jsme dodělávali kompletní opakování učiva v textových editerech. V angličtině jsme měli test ze slovíček 3D a zpívali jsme píseň snowflqke. V tělesné výchově jsme skákali přes švihadlo. V pracovních činnostech jsme dělali přání, čerta nebo anděla a drátkovali svíčku. V hudební výchově trémujeme vánoční besídku. Akce: lukavická básnička, Konzultační odpoledne a Lavice pro hosty téma vánoce v EU vše bylo docela zábavné. Nejvíce jsem spolupracovala a Áďou. Dařilo se mi dobře v angličtině, ale naopak kapku špatně v českém jazyce.

Veronika Marečková

Čj: tam sem se naučila skupiny bě-bje, vě-vje, mě-mně, pravopis i,y a jde mi to dobře. Ma: tam jsem se naučila pamětné násobení, počítání s výhodou, kompletní zodiak a porovnání čísel. Vl: tam jsem se naučila národní buditelé, nespravedlivé Rakousko, národ sobě. Ict: tam jsem se naučila bludiště, kompletní opakování učiva, textoví editor. Př: tam jsem se naučila pouště a polopouště, savany, moře a oceány a tropické oblasti. Vv: tam jsem se naučila malovat a kreslit. Aj: tam jsem se naučila slovíčka 3d. Pč: tam jsem se naučila drátkovat svíčku a kamínek a motaly jsem bambuli. Hv: tam jsem se naučila tanec na písničku pletla v kytku rozmarýnu. Tv: tam jsem se naučila skoky za minutu, kotoul v předu a kotoul vzadu. Akce 24.11. Lavice pro hosti na téma Vánoce v EU. 15.11. čtvrtletní pedagogická rada. 8.11. Konzultační odpoledne. 1.11. Lukavická básnička. nejvíc sem spolupracovala s Verčou  a dařilo se mi výborně. Nejvíc se mi líbila Lukavická básnička a nelíbilo se mi konzultační odpoledne.

Adéla Pokrývková

V čj jsem se naučil skupiny hlásek bě, bje, vě, vje, pě, mě, mně. Dařilo se mi dobře. V matematice jsem se naučil pamětné násobení.  To mě jde. V hudební výchově jsem se naučil píseň Aleluja. To jsem se už naučil. V Pč jsem se naučil dělat bambuly. To mě moc nebaví. V VV jsem se naučil podzimní ruce. To mi jde. V Vl jsem se naučil o století páry a elektřiny. To mám rád a umím to dobře. V Př jsem naučil o poušti a polopoušti. To je velmi zajímavé a je to super. V Ict jsem se naučil dělat bludiště. To mi jde dobře. V Aj jsem se naučil Vánoční výrazy. To mě moc nejde.  Ve čtení jsem se dozvěděl něco o královně Narnie. To mě velmi bavilo. Akce:  1.11.2016 Lukavická básnička. Ta byla nejlepší ze všech akcí. 24.11.2016 Lukavice pro hosty. To mě moc nebavilo. Nejvíce jsem spolupracoval s Pavlem a Ondrou.

Michael Stehno

Diskuse pro článek Náš listopad:

Přidat komentář:

Nick:

Text:

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?