Z našich tříd » III. třída » Můj únor

Školní výlet

hrad Bouzov a Javoříčské jeskyně (66) ZOO Dvůr Králové a Kuks (412) IQ land Liberec (170) Kunětická Hora (42)

Celkem hlasů: 690

historie
regiony
časopis Kvasnice
čtení
tvorba žáků
matematika
žákovská
fotografie
pomůcky pro druháky
pomůcky pro třeťáky
pomůcky pro čtvrťáky
pomůcky pro páťáky
esf

NAVRCHOLU.cz

Měsíc únor zhodnotili Laura Bohunická, Lukáš Dostálek, Karolína Fustinoni, Pavel Fuxa, Rostislav Groulík, Sára Lédlová, Veronika Marečková, Adéla Pokrývková, Michael Stehno, Ondřej Souček, Zuzana Tatíčková, Marie Urválková, Andrea Zdražilová.

V českém jazyce jsem se naučil slovesa. Celkem mi jdou. V matematice jsem se naučil rýsovat. Jde mi to. V informatice jsem se naučil kreslit věci v malování křivkou. Jde mi to. V přírodovědě jsem se naučil části lidského těla. Celkem mi to jde. Ve výtvarné výchově jsem se naučil dělat detaily. Celkem mi to jde. V hudební výchově jsem se naučil zpívat. Celkem mi to jde. V tělesné výchově jsem se naučil driblovat. Jde mi to. Ve vlastivědě jsem se dozvěděl kdy vznikla Česká republika. Bylo to v roce 1993 1.ledna. V pracovních činnostech jsem se naučil šít. Celkem mi to jde. V anglickém jazyce jsem se naučil anglicky. Jde mi to. Akce: 21.února muzeum. Líbilo se mi tam. Vyráběli jsme tam mozaiku. Plnili různé úkoly atd. Teď se chystáme na jeden z tady těch výletů. Buď pojedem na hrad Bouzov a Javoříčské jeskyně, ZOO Dvůr Králové a Kuks, IQ land Liberec a nebo na Kunětickou Horu. Ale asi pojedeme do IQ landu Liberec. Protože má nejvíce hlasů.

Pavel

V Čj jsem se naučil Přídavná jména. To mi jde. V Ma jsem se naučil vypočítat obvod čtverce. To je trošku horší. V Vl jsem se naučil o Návratu demokracie. To mi jde hodně. V Př jsem se naučil o lidském těle. To mi jde. V Pč jsem se naučil vyšívat ubrousek. To mi šlo hodně. V Aj jsem se naučil zpívat píseň Free time. To mi moc nejde. V Ict jsem se naučil kreslit erb. To mi jde. V Hv jsem seč naučil zpívat píseň Grónská písnička. To umím dobře. V VV jsem se naučil malovat maják. To mi šlo hodně moc. V Tv jsem se naučil skákat přes kozu. Už mi to konečně jde. Akce: 21.2. Muzeum učili jsme se o Chrudimi a její historii. Udělali jsme si mozaiku na papír. Líbilo se mi to.

Michael

V českém jazyce jsme začali probírat slovesa a učili jsme se přídavná jména měkká, tvrdá a přivlastňovací. V matematice jsme počítali obsahy čtverců a obdélníků . Ve vlastivědě jsme si povídali o počátku nových nadějí a vznik České republiky. V informatice jsme kreslili erb, diplom a rozdíly. V přírodovědě jsme se učili o dýchání a rozvádění látek po těle. Ve výtvarné výchově jsme kreslili maják a V dílně. V tělesné výchově jsem chyběla. V pracovních činnostech stavíme ze stavebnice. V angličtině jsme psali test. V hudební výchově zpíváme. Akce: Muzeu v Chrudimi, Divadlo a vysvědčení. Spolupracovala jsem s Áďou a Ájou.

Verča

V čj jsem se naučila přídavné jméno tvrdé, měkké a přivlastňovací, jde mi to. V ma jsem se naučila výpočet obsahu obsah obrazců je to super. Ve vl jsem se naučila cestu naší historii, bavilo mě to. V ict jsem se naučila grafické projekty, baví mě to. V př jsem se naučila vylučování, je to dobré. V Aj jsem se naučila sloveso do does, moc mě to nebaví. V hv jsem se naučila písničky, ty mě baví. V tv jsem se naučila skok přes kozu, jde mi to. Ve vv jsem se naučila šrafovat, je to docela dobrý. V pč jsem se naučila stavět. Baví mě to. Akce - 21.2. Muzeum Chrudim - Mozaika, bavilo mě to. Spolupráce nejvíc s Kájou.

Zuzka

V českém jazyce se mi moc dařilo a probírali jsme slovesa a přídavná jména. V matematika mi šla učili jsme se písemné dělení, geometrii, obvody a obsahy. Ve vlastivědě jsme probírali zrod Československa, období komunistické vlády a do totality k demokracii. Informatika mě začíná bavit. V malování jsme dělali můj erb, diplom (v mém případě pamětní list) a rozdíly. Přírodověda patři mezi mé nejoblíbenější předměty probíráme lidské tělo. V angličtině mě nejvíce baví časopis FUN. Pracovní činnosti jsou fajn a zrovna stavíme z stavebnice SEVI. V hudební výchově jsme zpívali písně Chovejte mě má matičko, Zlaté střevíčky a Bláznovu ukolébavku. Tělesná výchova mě už baví. Skákali jsme přes kozu, bednu a skákali jsme jedničku. Ve výtvarné výchově jsme malovali Dílnu a Rukavice. Byli jsme jen na jedné akci a to v Regionálním muzeu Chrudimska. Na stránkách školy je anketa výletu - zatím vyhrává IQlandia Liberec s 28 hlasy, poté je hrad Bouzov a Javořičské, ZOO Dvůr Králové a Kuks se 4 hlasy a nakonec Kunětická hora s 1 hlasem.

Marie

V češtině jsem se o trochu zlepšila vyjmenovaná slova a přídavná jména a dařilo se mi. Matiku mám ráda, ale jde mi trochu špatně, naučila jsem se dělení s dvoumístným číslem a geometrii. Vlastivěda mě moc baví, ale musím dávat víc pozor a procvičovat si a učili jsme se 1. a 2. světovou válku i návrat k demokracii. V přírodovědě kostra a svaly, smysly a dařilo se mi dobře. Informatika mě baví i jde a dělali jsme rozdíly, které mě bavily. Ve výtvarce jsem se naučila kreslit a malovat. V hudební výchově se mi docela daří, ale když se mám zkoušet, tak mi to moc nejde a naučila jsem se zpívat. V pracovních činnostech jsem se naučila stavět se sewou a dařilo se mi. V tělocviku jsem se naučila cvičit a jde mi to. V angličtině jsem se anglicky. Akce - divadlo a muzeum a moc se mi to líbilo. Spolupracovala jsem s Andrejkou a oběma se moc dařilo.

Laura

V českým jazyce jsem se naučila popis osoby, slovesa. Dařilo se mi dobře. V matematice jsem se naučila jednotky obsahu. Dařilo se mi dobře. Ve vlastivědě jsem se naučila cesta naší historii. Dařilo se mi dobře. V informatice jsem se naučila grafické projekty. Dařilo se mi dobře. V přírodovědě jsem se naučila vylučování. Dařilo se mi dobře. Na pracovních činnostech jsem se naučila stavět s kostiček. Dařilo se mi dobře. Na tělocviku jsem se naučila lehy sedy. Dařilo se mi dobře. Na výtvarce jsem se naučila kreslit maják. Dařilo se mi dobře. Na angličtině jsem se naučila test. Dařilo se mi dobře. Na hudebce jsem se naučila zpívat. Dařilo se mi dobře. AKCE: Byly jsme V muzeum. Líbilo se mi tam. V divadle. Líbilo se mi tam. Spolupracovala jsem s Adou, Verčou, Zuzkou v matematice.

Andrea

V českým jazyce jsem se naučila, přídavná jména, přídavná jména tvrdá, popis osoby a slovesa to mi jde. V matematice jsem se naučila písemné dělení, slovní úlohy, obsah čtverce a obdélníku to mi jde. Ve vlastivědě jsem se naučila zrod nového Československa to mi jde. V přírodovědě jsem se naučila smysly, nervovou soustavu to mi jde. V informatice jsem namalovala můj erb, sedm rozdílů a diplom to mi jde. V anglickém jazyce jsme psali testy to mi jde . Ve výtvarné výchově jsem kreslila maják, portrét pračlověka a v dílně to mi jde. V hudební výchově jsme se naučily zpívat to se mi líbilo. V tělesné výchově jsme dělali kotrmelec dopředu a dozadu. Nejvíc sem spolupracovala s Verčou a se svým týmem.

Adéla

V češtině jsem se naučila přídavná jména tvrdá, měkká, a přivlastňovací, a to mi šlo skvěle. V matematice jsme si procvičily jednotky obsahu a výpočet obsahu, a to mi šlo dobře. Ve vlastivědě jsme se učily o období komunistické vlády a dokončily jsme historii, a to mi šlo výborně. V přírodovědě jsme se začaly učit o lidském těle, a to mi jde výborně. V informatice jsme kreslily svůj vlastní erb, a to mi šlo skvěle. V tělocviku jsme si opakovaly skok prostý prohnutě a skok přes švédskou bednu, a to mi šlo úžasně. V pracovních činnostech skládáme stavby ze stavebnice SEVY, a to mi jde úžasně a skvěle. V hudební výchově zpíváme písně zlaté střevíčky, už ty pilky dořezaly, a to mi jde skvěle. Akce: 21.2. jsme navštívily muzeum v Chrudimi, a to bylo hrozně super. Můj tým : V týmu jsem byla s Ondřejem, Pavlem a Laurou. Nejvíce mi pomohla Zuzka z vedlejšího týmu.

Kája

V českém jazyce jsem se naučil popis osoby a slovesa. Jde mi to. V matematice jsem se naučil jednotky obsahu, obsah obrazců, výpočet obsahu. Umím to. Ve vlastivědě jsem se naučil cestu naší historií, diplom pro znalce. Umím to. V informatice jsem se naučil grafické projekty. Jde mi to. V přírodovědě jsem se naučil celistvost organismu, vylučování. Jde mi to dobře. V angličtině jsem se naučil nová slovíčka. Umím to dobře. V tělocviku jsem se naučil skákat přes kozu. Jde mi to výborně. V hudební výchově jsem se naučil zpívat nové písně. Umím to. Ve výtvarné výchově jsem se naučil dokreslovat detaily. Jde mi to. V pracovních činnostech jsem se naučil stavět se stavebnicí. Umím to. AKCE: Byli jsme v muzeu. Bylo to tam hezké. Spolupracoval jsem s Pavlem, Kájou, Laurou.

Ondra

Při češtině jsem se naučila slovesa, moc mi to jde. Při matematice jsem si zopakovala písemné dělení, měla bych si ještě procvičit. Při angličtině jsem se naučila nová slovíčka, zlepšila jsem se. Při vlastivědě jsem se dozvěděla něco o druhé světové válce, umím na 1. Při přírodovědě jsem se dozvěděla něco o lidském těle to mi jde skvěle. Při tělocviku jsme dělali kotrmelec a zlepšila jsem se. Při hudební výchově jsem se naučila novou písničku Bláznova ukolébavka, moc mi to jde. Při pracovních činnostech jsem se naučila vyšívat, mám z toho jedničku. Při výtvarce jsme malovali maják, to mi šlo moc dobře. Při informatice jsem se naučila vytvořit vlastní rozdíly, to mi jde super. AKCE- 21.2. vyučování v chrudimském muzeu.

Sára

V češtině se učíme Slovesa. Jde mi to pracuji sám. V matematice opakujeme rýsování. Baví mě to, snažím se, abych měl všechno přesné. Ve vlastivědě jsme skončili program Vlastík a děláme pracovní list. Protože jsem byl nemocný, pracovní listy dodělávám. V přírodovědě se učíme lidské tělo. Je to zajímavé. Na tělocviku cvičíme a cvičíme. Je to dřina, ale přesto mě to jde. Na informatice pracujeme s programem malování. Baví mě pracovat s počítačem a malovat zároveň. Ve výtvarné výchově jsme kreslili v dílně, rukavice, maják a portrét pračlověka, ale nebyl jsem na výtvarné výchově když jsme kreslili portrét pračlověka a maják. Šlo mi to. Na hudební výchově zpíváme nové písničky. Líbí se mi tento předmět. Na pracovních činnostech děláme ze stavebnice Sevy. Postavil jsem pejska, baví mě to. Na Angličtině mluvíme anglicky. Je to zajímavé poznat jiný jazyk. Akce: Chrudimské muzeum, divadlo.

Lukáš

V čj jsme se učili přídavná jména tvrdá, přídavná jména měkká a přídavná jména přivlastňovací mě to šlo. V ma jsme se učili písemné dělení, obsah čtverce a obsah obdelníku obdelník se učím. V vl jsme se učili počátek nových nadějí mě to šlo. V ict jsme se učili grafické projekty zatím to nemám ale doma na tom pracuju. V př jsme se učili dýchání rozvádění látek a pracovní listy mě to jde ale zatím není hotovo.V aj jsme dělali test na kterém jsem nebyl ale včera v pondělí jsem ho vyplnil jinak se mi dařilo dobře.V pč jsme si měli přinést stavebnici a stavěli jsme starý dům na tu druhou jsme dělali asi nějaký vozidlo ale já jsem byl nemocný tak nevím. V vv jsme dělali maják který je pověšený na stěně v naší třídě ale já jsem bil pořát nemocný a nemohl jsem ho namalovat. V tv jsme cvičili asi skrčku a trénovali roznožku já jsem tady nebyl ale to doženu. V hv jsme trémovali nové písničky a ty starší jako bláznova ukolébavka.AKCE: 30.1. divadlo chrudim.31.1 vysvědčení. 21.2 viučování v museu.na museu jsem nebyl ale na divadle jo.

Rosťa

Diskuse pro článek Můj únor:

Přidat komentář:

Nick:

Text:

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?