Z našich tříd » III. třída » Můj únor

Školní výlet

hrad Bouzov a Javoříčské jeskyně (66) ZOO Dvůr Králové a Kuks (412) IQ land Liberec (170) Kunětická Hora (42)

Celkem hlasů: 690

historie
regiony
časopis Kvasnice
čtení
tvorba žáků
matematika
žákovská
fotografie
pomůcky pro druháky
pomůcky pro třeťáky
pomůcky pro čtvrťáky
pomůcky pro páťáky
esf

NAVRCHOLU.cz

Měsíc únor zhodnotili Tereza Hospodková, Pavla Marečková, Klára Zavoralová, Adam Zíta.

V češtině jsme se učili rody a slovesa. V matice jsme se učili zaokrouhlování a vlastnosti sčítání. Ve vlastivědě jsme se učili o Velkomoravské říši a o Konstantinovi a Metodějovi. V informatice jsme se učili kopírovat obrázky. V přírodovědě jsme se učili vztahy organismů a les a v lese. V hudebce jsme se učili zpívat písničku zlaté střevíčky. Ve výtvarné výchově  jsme se učili malovat portrét pračlověka. V angličtině  jsme se učili dny v týdnu anglicky. V pracovních činnostech jsme se učili stavět stavebnicí. V tělocviku jsme se učili skok přes kozu. Akce: vyučování v muzeu Chrudim (mozaika z dějin). Únor byl super.

Adam

V únoru jsem byla hodně nemocná takže jsem nebyla moc ve škole ale jsem ráda že jsem to stihla na prohlídku muzeum. Naučila jsem se spoustu věcí co se týče pravěku a renesance.V matematice jsme si zopakovali zaokrouhlení a vlastnosti sčítání. V češtině jsem si zopakovala podstatná jména a tvary sloves. Ve vlastivědě jsem se naučila jsem se něco o velkomoravské říši. V ICT jsem si zopakovala jak se kopírují obrázky. V přírodovědě jsme se naučili něco o lese a vztahu organismu. Na výtvarce jsme kreslili V dílně a Pračlověka. Na pracovních činnostech jsme začali stavět s sevou. V angličtině jsme si opakovali ovoce. Nejvíc jsem spolupracovala s Klárkou a Adamem. Měsíc únor byl super.

Tereza

V češtině jsem se naučila podstatná jména střední a ženská, vzory mužského rodu, vzory podstatných jmen, podstatná jména, tvary sloves. Bavili mě podstatná jména střední a ženská. Chtěla bych se zlepšit ve tvarech sloves. V matematice jsem se naučila čísla větší než 1 000, porovnání čísel, slovní úlohy, sčítání a odčítání velkých čísel, desítkovou soustavu, zaokrouhlování, vlastnosti sčítání. Bavili mě čísla větší než 1 000. Chtěla bych se zlepšit ve slovních úlohách. Ve vlastivědě jsem se naučila náš domov, v pravěku, dávní Slované, život za dávných Slovanů, Velkomoravská říše, Konstantin a Metoděj. Bavil mě pravěk. Chtěla bych se zlepšit ve Velkomoravské říši. V informatice jsem se naučila jednoduché programování, kopírovat text a kopírovat obrázky. Chtěla bych se zlepšit v kopírování obrázků. Bavilo mě všechno. V přírodovědě jsem se dozvěděla přírodní společenství lesa, lesní stromy a keře, poznávání lesních organismů, poster, vztahy organismů, les a v lese. Bavily mě lesní stromy a keře. Chtěla bych se zlepšit ve vztazích organismů. V angličtině jsem se naučila dny v týdnu, místnosti v domě. Chtěla bych se zlepšit ve všem. Bavily mě místnosti v domě. V tělocviku jsme dělali lehy sedy. Akce: 21. února jsem měli vyučování v Muzeu v Chrudimi (mozaika z dějin).

Pavla

V českém jazyce jsme se učili koncovky podstatných jmen, dopis, vzory a tvary sloves měla bych se zlepšit v podstatných jmen. V matematice jsme se učili zaokrouhlovaní, desítková soustava a slovní úlohy měla bych se zlepšit v slovních úlohách. V vlastivědě jsme se učili v pravěku, dávní Slované a naš domov měla bych se zlepšit v dávných Slovanech. V informatice jsme se učili kopírovaní obrázků, kopírování textu jednoduché programování měla bych se zlepšit v programování. V přírodovědě jsme se učili lesní stromy a keře, les a v lese a poster měla bych se zlepšit v lesních stromech. V pracovních činnostech jsme se šili ubrousek a stavili jsme z stavebnice měla bych se zlepšit v šití. V tělocviku jsme skákaly přes švihadlo a přes kozu měla bych se zlepšit v skakání přes švihadlo. V hudební výchově jsme zpívali hezké písničky a tancovali na ně měla bych se zlepšit v zpívaní. V anglickém jazyce jsme se učili místnosti a důležitá slovíčka měla bych se zlepšit v slovíčkach. Ve výtvarce jsme malovali pračlověka, maják a dílnu měla bych se zlepšit v malování. Nejvíc jsem spolupracovala s Terkou. Akce 17. února jsme měla karneval v družině, 21. února jsme byli v muzeu v muzeu se mi moc líbilo.

Klára

Diskuse pro článek Můj únor :

Přidat komentář:

Nick:

Text:

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?