Z našich tříd » III. třída » Můj leden

Školní výlet

hrad Bouzov a Javoříčské jeskyně (59) ZOO Dvůr Králové a Kuks (391) IQ land Liberec (155) Kunětická Hora (26)

Celkem hlasů: 631

historie
regiony
časopis Kvasnice
čtení
tvorba žáků
matematika
žákovská
fotografie
pomůcky pro druháky
pomůcky pro třeťáky
pomůcky pro čtvrťáky
pomůcky pro páťáky
esf

NAVRCHOLU.cz

Měsíc leden zhodnotili Laura Bohunická, Lukáš Dostálek, Karolína Fustinoni, Pavel Fuxa, Rostislav Groulík, Sára Lédlová, Veronika Marečková, Adéla Pokrývková, Ondřej Souček, Michael Stehno, Zuzana Tatíčková, Marie Urválková, Andrea Zdražilová.

V českém jazyce jsme se učili přídavná jména tvrdá, měkká a přivlastňovací. V matematice jsme písemně dělili a rýsovali jsme trojúhelníky.  Ve vlastivědě jsme probírali boj proti nacistům a zrod nové ČSR. V přírodovědě se učíme o lidském těle. V informatice jsme kreslili anglické pexeso a pak ho hráli. V pracovních činnostech vyšíváme ubrousek. V angličtině jsme probírali měsíce. Ve výtvarce jsme kreslili Kaktus a Mojí oblíbenou hračku. V tělesné výchově trénujeme skok prostý prohnutě. Akce: Týden otevřených dveří. Spolupracovala jsem se svým týmem, Áďou a Maruškou.

Verča

V Čj jsem se naučil Pod. jména. To mi jde. V Ma jsem se naučil dělení s dvojcifernými čísly. To už mi jde hůř. V VV jsem se naučil dělat TOP 5. To se nám moc nepovedlo. V Vl jsem se naučil o druhé světové válce. To mize všeho nejvíc. V Př jsem se naučil o lidském těle. To mi moc nejde. V TV jsem se naučil skákat přes kozu. To je hrůza musím to ještě trénovat. V Pč jsem se naučil vyšívat ubrousek. To mi jde taky hodně. V Ict jsem se naučil dělat anglické pexeso na počítači. To jsem měl jako první hotové. Ve čtení jsem se naučil psát výpisky. To mi šlo. V Aj jsem se naučil měsíce v roku. To neumím vůbec. V Hv jsem se naučil bláznovu ukolébavku. To umím nazpaměť. Akce: 5.1.2017 - Tři králové. To mě bavilo.

Michael

V čj se mi dařilo a probírali jsme přídavná jména. V dařilo a probírali jsme dělení dvouciferným číslem. V vv se mi moc dařilo, malovali jsme TOP 5. V př se mi dařilo a probírali jsme lidské tělo. V vl se mi dařilo a probírali jsme ČSR. V tv se mi dařilo a cvičili jsme a skákali. V pč se mi dařilo, šili jsme ubrousek. V aj se mi dařilo a probírali jsme měsíce. V ict se mi dařilo a malovali jsme anglické pexeso. V hv se mi dařilo a zpívali jsme valčíček. AKCE: 9.- 13. 1- Týden otevřených dveří. 16. 1.- Uzávěrka klasifikace. Při uzávěrce klasifikace jsem měla nervy jinak fajn. Spolupracovala jsem s Ájou.

Marie

V češtině procvičujeme přídavná jména. Pracuji sám. Daří se mi dobře. V matice opakujeme dělení. Pracuji sám. Daří se výborně. Ve vlastivědě se učíme první a druhou světovou válku. Daří se mi dobře pracuji sám V přírodovědě se učíme lidské tělo. Jde mi to fantasticky. pracuji sám. V informatice děláme anglické pexeso. jde mi to. Pracuji sám. Na těláku děláme kotoul vpřed a vzad. Jde mi to. Pracuji s třídou. Ve výtvarné kreslíme hadího král, kaktus, moje nejoblíbenější zvířátko a TOP 5.jde mi to Pracuji s Michalem a s Ondrou. Jde mi to. Pracuji sám. V pracovních činnostech šijeme. Jde mi to dobře. Pracuji s paní vychovatelkou. Na Angličtině mluvíme anglicky. Jde mi to. Pracuji sám. AKCE: divadlo: 30.1.

Lukáš

V češtině jsem se naučila druhy slov, jde mi to výborně. V ma jsem se naučila písemné dělení, docela mi to jde. Ve vlastivědě jsem se naučila jak se žilo v ČSR, umím moc dobře. V ict jsem se naučila vytvářet anglické pexeso, je to zábava. V přírodovědě jsem se naučila smysly, jde mi to skvěle. V tělocviku jsem se naučila skákat přes bednu, ještě se musím doučit. V hudebce jsem se naučila lépe zpívat, docela umím. Ve výtvarce jsem se naučila kreslit svojí oblíbenou hračku, docela se to povedlo. V angličtině jsem se naučila nová slovíčka, umím docela dobře. V pracovních činnostech jsem se naučila lépe šít, jde mi to skvěle. AKCE: 9.1. týden otevřených dveří, 30.1. Divadlo Chrudim. Nejvíc jsem spolupracovala se Zuzkou.

Sárka

V čj jsem se naučila podstatná jména, jde mi to supr. V Ma jsem se naučila písemné dělení dvojciferným číslem. Jde mi to. V Př jsem zjistila co mám pod kůži a jak fungují svaly. Moc mě to baví. Ve Vl jsem se dozvěděla že první světovou válku zavinil Atentát a následníka trůnu. Konečně to vím a baví mě to. V Ict jsme dělali anglické pexeso, mám za 1. Ve Vv jsme se zapojili do soutěže a baví mě to. V tv jsme skákali skok prostý prohnutě. Jde mi to. V Aj jsme měli mít test ale paní učitelka nedorazila, ale umím to. V Pč jsme dělali sněhuláka bylo to supr. AKCE - Tři králové 5.1. Nejvíc jsem spolupracovala se Sárkou.

Zuzka

V češtině jsem se naučila skloňovat podstatná jména, a to se mi dařilo dobře. V matematice jsem si procvičila rýsování trojúhelníků, a to mi celkem šlo. Ve vlastivědě jsme si povídali o druhé světové válce, a to se mi dařilo naprosto výborně. V informatice jsme vyrobili anglické pexeso pro malé děti, a to se mi dařilo skvěle. V přírodovědě jsme se učili o kůži, kostech a svalech, a to se mi dařilo skvěle. Ve výtvarné výchově jsme kreslily hadího krále, Kaktus a obrázky do soutěže, a to mi šlo výborně. V hudební výchově jsme zpívali písně Bláznova ukolébavka, Bratře Kubo a Tři slípky, a to se mi dařilo výborně. V tělocviku jsem se naučila skákat skok prostý prohnutě a to se mi dařilo výborně. V pracovních činnostech jsem se naučila vyrábět velkého sněhuláka, a to mi šlo. Akce: 30.1. Navštívíme divadlo v Chrudimi ( anglické představení ). V týmu jsem byla se Sárkou, Pavlem a Lukášem. Nejvíce z týmu mi pomohla Sárka.

Kája

V českém jazyce jsem se naučil skloňování podstatných jmen. Jde mi to. V matematice jsem se naučil rýsování trojúhelníků. Umím to. Ve Vlastivědě jsem se naučil život za okupace a republika se hroutí. Jde mi to. Informatice jsem se naučil kreslit anglické pexeso. Umím to výborně. V přírodovědě jsem se naučil pracovní listy, poznávat kostru a svaly. Jde mi to. V tělocviku jsem se naučil házet na branku. Šlo mi to. Ve výtvarné výchově jsem se naučil kreslit top 5. Umím to. Spolupracoval jsem s: Michalem, Zuzkou, Andreou a s Kájou. V pracovních činnostech jsem se naučil šít křížkový steh. Jde mi to. V angličtině jsem se naučil anglické měsíce. Umím to dobře. Akce: 5.1. Tři králově, 30.1. anglické divadlo. Bylo to hezké.

Ondra

V českém jazyce jsem se naučila: Popis děje, pracovní postup a přídavná jména to mi trochu jde. V matematice jsem se naučila: písemné dělení druhy trojúhelníku a dělení mi moc nejde. Ve vlastivědě jsem se naučila: boj proti nacistům, zdroj nového to mi jde. ČSR.V anglickém jazyce jsem se naučila: roky a měsíce jde mi to. V informatice jsem se naučila: anglické pexeso je to úžasné. V přírodovědě jsem se naučila: smysly, nervová soustava, pracovní listy to mi jde. V hudební výchově jsem se naučila: zpívat tři slípky to mi jde. Ve výtvarné výchově jsem se naučila: moje nejoblíbenější hračka namalovala jsem svou hračku a úžasné. V tělesné výchově jsem se naučila: kotoul vzad a kotoul vpřed to mi jde.V pracovních činnostech jsem se naučila: perličkoví steh, a zadní steh to mi jde báječně. Akce: 5.1. Tři králové což se mi moc nelíbilo. 30.1. Divadlo Karla Pippicha Chrudim: Jeníček a Mařenka. Spolupráce: Nejvíc jsem spolupracovala s týmem a taky s nejlepší kamarádkou Verčou.

Adéla

V češtině jsme se naučila přídavná jména. Dařilo se mi dobře. V matematice jsem se naučila slovní úlohy. Dařilo se mi dobře ale s pomocí. Ve vlastivědě jsem se naučila boj proti nacistům. Dařilo se mi dobře ale s pomocí. V informatice jsem se naučila anglické pexeso. Dařilo se mi dobře ale s pomocí. Na prcovních činnostech jsem se naučila křížkový stech. Dařilo se mi výborně. Na tělocviku jsem se naučila skákat přes kozu. Nedařilo se mi. Na výtvarce jsem se naučila kreslit kaktus. Dařilo se mi výborně. Na angličtině jsem se naučila měsíce. Dařilo se mi docela dobře. Na hudebce jsem se naučila nové písně. Dařilo se mi dobře. Akce: Byly jsme v divadle na na anglickém. Moc se mi tam nelíbilo. Pak byly tři králové. Líbili se mi. Nejvíc v týmu jsem spolupracovala s Laurou.

Andrea

V češtině jsem se naučila pády které mi jdou a po té ještě vyjmenovaná slova a ty mi taky šli.Matematika mi docela jde a i docela baví a učíme se dělení dvoumístným číslem.Ve vlastivědě jsem se učila 2 světovou válku a baví mě to i jde.Přírodověda je můj nejoblíbenější předmět a učili jsme se kostru a šlo mi to.Informatika mi jde a učili jsme se anglické pexeso. Ve výtvarce jsem se naučila kreslit a malovat a jde mi to i baví. V hudebce jsem se naučila zpívat a jde mi to i docela baví. Pracovní činnosti mi jdou a baví a učíme se vyšívat .Tělocvik mě baví a jde a učíme se skok přes kozu. V anglickém jazyce jsem se naučila slovíčka a měsíce.Akce anglické divadlo mě moc bavilo a před tím tři králové a ti mě taky bavily.Spolupracovala jsem s Andrejkou.

Laura

V čj jsme dělali předpony s, z, vz, já to umím na jedničku a nebo jedna mínus.V ma jsme dělali čtverec a pravoúhlý trojúhelník já trojúhelník umím a čtverec trošku ne, ale jinak dobrý.Ve vl jsme probírali národní buditelé a mě to jde.V př jsme probírali tropické oblasti a tropické řeky mě to šlo. V ict jsme dělali anglické pexeso a já to zatím nemám ale dělám na tom. V aj jsme dělali test s měsícem já s toho mám dvojku. V hv jsme dělali na počítači křížovku mám asi dvojku a nebo jedničku. V vv jsme dělali moji nejoblíbenější hračku mě to šlo a mám asi jedničku. Spolupracoval jsem s: Adélou, Veronikou a Marií. AKCE: 30. anglické divadlo. Líbilo se mi to.

Rosťa

V českém jazyce jsem se naučil přídavná jména. Celkem mi to jde. V matematice jsem se naučil dělit z paměti. Celkem mi to jde. V tělesné výchově jsem se naučil kotoul v zad. Jde mi to. Ve výtvarné výchově jsem se naučil šrafovat. Jde mi to. V informatice jsem se naučil s OpenOffice. Jde mi to. V hudební výchově jsem se naučil noty. Moc mi nejdou. V přírodovědě jsem se naučil části lidského těla. Celkem mi to jde. Ve vlastivědě jsem se dozvěděl věci o druhé světové válce. Celkem si to pamatuji. V pracovních činnostech jsem se naučil vyšívat. Celkem mi to jde. V anglickém jazyce jsem se naučil anglicky. Jde mi to. Nejvíce jsem spolupracoval s Lukášem. Akce: tři králové, John and Mary. Tři králové se mi líbili a v divadle jsem nebyl.

Pavel

Diskuse pro článek Můj leden:

1. Filip Ulrich
28.01.2017 [22:02]

Kdybych tam byl s vámi tak to taky píšu :) Ale tady je mi dobře. Vzpomínám na vás

 1

Přidat komentář:

Nick:

Text:

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?