Z našich tříd » III. třída » Moje září

Školní výlet

hrad Bouzov a Javoříčské jeskyně (61) ZOO Dvůr Králové a Kuks (398) IQ land Liberec (162) Kunětická Hora (28)

Celkem hlasů: 649

historie
regiony
časopis Kvasnice
čtení
tvorba žáků
matematika
žákovská
fotografie
pomůcky pro druháky
pomůcky pro třeťáky
pomůcky pro čtvrťáky
pomůcky pro páťáky
esf

NAVRCHOLU.cz

Měsíc září zhodnotili páťáci Laura Bohunická, Lukáš Dostálek, Karolína Fustinoni, Pavel Fuxa, Zuzana Chourová, Sára Lédlová, Veronika Marečková, Adéla Pokrývková, Ondřej Souček, Michael Stehno, Zuzana Tatíčková, Marie Urválková a Andrea Zdražilová.

V čj jsem se naučil stavbu slov. V Ma jsem se naučil rýsovat trojúhelník. V Ict jsem se naučil pořizování textu. Ve Vlastivědě jsem se naučil něco o Pardubickém kraji. V Př jsem se naučil pár věcí o vesmíru. Ve výtvarné výchově jsem se naučil malovat rudkou. V Pč jsem se naučil vyrábět ze dřeva značky. A v tělesné výchově jsem se naučil házet kriketovým míčkem. V hudební výchově jsem se naučil pár lidových písní. Nejvíce jsem spolupracoval s Pavlem. Akce: Slavnostní zahájení školního roku.

Michael Stehno

V českém jazyce jsem se naučil rozeznávat kořen. V matematice jsem se naučil velkou násobilku. V informatice jsem se naučil kopírovat text. Ve vlastivědě jsem se naučil naší historii. V přirodovědě jsem se naučil věci o vesmíru. Ve výtvarné výchově jsem se naučil šrafovat. V tělesné výchově jsem se naučil správně házet krikeťákem. V pracovních činnostech jsem se naučil šít. V anglickém jazyce jsem se naučil anglicky. V hudební výchově jsem se naučil noty, zpívat písně. Nejvíce jsem spolupracoval s Ondrou. Akce: byli jsme na dopravním hřišti a zahájení školního roku.

Pavel Fuxa

V čj jsem se naučila stavbu slov. V matematice jsem se naučila zaokrouhlování. Ve vlastivědě jsem se naučila spoustu věcí o Pardubickém kraji. V ict jsem se naučila panely nástrojů. V přírodovědě jsem se naučila třídit živočichy a rostliny. Ve výtvarné výchově jsem se naučila kreslit rudkou. V pč jsem se naučila vyrábět ze dřeva. V tělesné výchově jsem se naučila hod kriketovým míčkem. V hudební výchově jsem se naučila lidové písně. Nejvíc jsem spolupracovala se Zuzkou. Akce: dopravní hřiště, zahájení školního roku.

Sára Lédlová

V češtině jsem se naučil, co je kořen slova, přípona, předpona a koncovka. Jde mi to docela dobře. V matematice jsme opakovali zaokrouhlení čísel, rýsování a porovnávání čísel. Jde mi to výborně. Ve vlastivědě jsme se učili o Pardubickém kraji a o demokratickém státu Česká republika. Docela mi to jde. Líbí se mi to. V informatice opakujeme ukládání, kopírování textu a kopírování obrázku. Umím to. V přírodovědě se učíme sluneční soustavu a zaujalo mě, že jednou poletíme na Mars. Jde mi to výborně. Ve čtení čteme, píšeme do písanky a přednášíme básně. Umím to. V angličtině opakujeme slovíčka a docela mě to baví a jde. V pracovních činnostech tvoříme a uklízíme na zahrádce. Baví mě to. V tělesné výchově cvičíme, hrajeme vybiku a fotbal. Jde mi to. V hudební výchově zpíváme písničky a děláme úkoly do zpěvníku. Docela mě to baví. Nejvíce jsem spolupracoval se svým týmem. Akce v září byly dvě - dopravní hřiště v Chrudimi a zahájení školního roku.

Lukáš Dostálek

V češtině jsem se naučila rozdělovat kořen, příponu a předponu. Připomněla jsem si Y a I. A hodně dalších věcí. Dařilo se mi dobře. V matematice jsem si zopakovala krát a dělení. Zopakovala jsem si příklady pod sebou a zaokrouhlování. Dařilo se mi dobře. Ve vlastivědě jsem se naučila mnoho o České republice. Vlastivěda mě moc nebaví. V přírodovědě jsem se dozvěděla hodně o vesmíru - je to zajímavé. Bavilo mě to, je to super. V informatice jsem se naučila trošku s počítačem. Bylo to super. Ve výtvarce jsem pracovala s novými věcmi. Bylo to super. V tělocviku jsem se naučila trošku hod kriketovým míčkem. Moc mě to baví. V pracovních činnostech vytváříme zajímavé věci. Dařilo se mi. V hudebce jsem si zopakovala noty a naučila nové písně. Moc mě to baví. Celkově se mi dařilo.

Zuzana Chourová

V českém jazyce jsem se naučil říkat výslovnost, délku samohlásek a stavbu slov. Jde mi to. V matematice jsem se naučil zápis a čtení čísel a porovnání čísel. Celkem to umím. Ve vlastivědě jsem se naučil základy politického zřízení a politický systém. Umím to dobře. V informatice jsem se naučil panel nástrojů, ukládání souborů do složek, Umím to dobře. vyhledávání a nahrazování. V přírodovědě jsem se naučil zemi ve vesmíru, sluneční soustavu. Jde mi to hodně dobře. V tělesné výchově jsem se naučil házet kriketovým míčem hodil jsem 30 metrů. Jde mi to úžasně. Ve výtvarné výchově jsem se naučil malovat detaily a umím stínovat. Jde mi to výborně. Spolupracoval jsem: s Verčou, Pavlem a Marií a šlo nám to.

Ondřej Souček

V českém jazyce jsme se učili  části slova, stavba slov, slova příbuzná, ve všem se mi dařilo. V matematice jsme se učili pamětné sčítání, písemné dělení a grafy, moc mi to šlo. Ve vlastivědě jsme se učili základní politické zřízení, politický systém, šlo mi to. V informatice jsme se učili panel nástrojů ukládání souborů do složek vyhledávání a nahrazování. V přírodovědě jsme probírali Země ve vesmíru, sluneční soustava a toto učivo mě velmi zajímá. V hudební výchově jsme zpívali krásné písně. V ajině jsme se učili slovíčka. V těláku se mi dařilo, dostala jsem dvě jedničky. Ve výtvarce jsme malovali strom pro veverky. Při pracákách jsme tvořili pindruši. Jeli jsme na dopopravní hřiště.

Marie Urválková

V Čj jsem se naučila stavbu slova, a kořeny slov např. lékárna. To mi jde nejlépe. V Ma jsem se naučila rýsovat trojúhelníky např. pravoúhlý. To mi jde. V Ict jsem se naučila pořizování textů např. Přidávání obrázku k textu do Writeru. Jde mi to moc dobře. Ve Vl jsem se naučila něco o Pardubickém kraji např. Pardubicemi protéká řeka Labe. To mi jde moc dobře. V Př  jsem se naučila věci o sluneční soustavě např. všichni dýcháme vesmírný prach. To mě moc baví a jde mi to. Ve Vv  jsem se naučila kreslit rudkou např. že se rudka drží ve špachtli. Nejdřív jsem si nemohla zvyknout, ale teď už to jde. V Pč  jsem se naučila vyrábět ze dřeva značky např. vrtákem vyřezávat díru do dřeva. To mi jde dobře. V Aj jsem se naučila sloveso mít např. I have got a pen. Dostala jsem 1, jde mi to suprově. V Tv  jsem se naučila běhat 50 metrů a nízký start. Jde mi výborně. V Hv jsem se naučila notový zápis např. Notu půlovou. To mi docela jde. Nejvíce jsem spolupracovala s Kájou. AKCE - Slavnostní zahájení školního roku - To bylo supr. A dopravní hřiště - to mě moc bavilo.

Zuzana Tatíčková

V září jsem se naučila hodně věcí, třeba v českém jazyce jsem se naučila výslovnost, délka samohlásek, doplňování i, y a stavbu slov. V matematice jsem se naučila zápis a čtení čísel, rýsování kolmic a zaokrouhlení. Ve vlastivědě jsem se naučila zpracovávání informací, politický systém a kniha výletu. V informatice jsem se naučila spouštění textového editoru, klávesy pro rychlí pohyb. V přírodovědě jsem se naučila sluneční soustava, třídění rostlin, skupiny živočichů, poznávání rostlin a živočichů. V tělesné výchově jsem se naučila běžet 50 metrů a skákat přes švihadlo. V hudební výchově jsem se naučila spoustu dalších písniček a notu půlovou. Jeli jsme na dopravní hřiště, naučila jsem se tam dopravní značky. Nejvíce jsem spolupracovala s Verunkou Marečkovou.

Adéla Pokrývková

V češtině jsem se naučila rozdělení hlásek na tvrdé, měkké a obojetné souhlásky. V matematice jsem se naučila rýsování a počítání násobilky a dělení. V angličtině jsem se naučila z nového časopisu FUN různé křížovky a hry. V informatice jsem se naučila panel nástrojů a ukládání do složky. Akce - dopravní hřiště. Málem jsem se vybourala, musím na kole dávat větší pozor. V tělesné výchově jsem se naučila skok do dálky a hod kriketovým míčkem. Přírodověda mi jde a učíme se třídění organismů a vesmír a planety. V září mi šlo všechno dobře, dařilo se mi. Hodně jsem spolupracovala se Zuzkou.

Laura Bohunická

V českém jazyku jsme se učili části slova a stavbu slova, a moc se mi dařilo. V matematice jsme se učili písemné dělení a to se mi dařilo docela dobře. Ve vlastivědě jsme se učili Pardubický kraj a to se mi dařilo částečně dobře. V přírodovědě jsme se učili Zemi ve Vesmíru a sluneční soustavu, a to mi šlo výborně. AKCE : 12.9. Dopravní hřiště v Chrudimi. MŮJ TÝM : V týmu jsem byla s Áďou Pokrývkovou, Zuzkou Tatíčkovou, Sárkou Lédlovou a MIchaelem Stehnem. VÝTVARNÉ VÝKRESY: Pohlednice z prázdnin, Co si asi myslí kočka? Naše parta. A nejvíce z týmu mi pomáhala Zuzka Tatíčková.

Karolína Fustinoni

V září jsem se v českém jazyce naučila části slova, stavbu slova a slova příbuzná. V matematice jsem se naučila porovnávání čísel a zápis a čtení čísel. Ve vlastivědě jsem se naučila základy politického zařízení a politický systém. V přírodovědě jsme se učili zajímavé téma Vesmír, Země ve vesmíru a sluneční soustava. V informatice jsem se naučila funkce tlačítek a vyhledávání a nahrazování. V angličtině jsme se učili anglicky a měli jsme I nějaké testy. V tělesné výchově jsme běhali dvanáct minut a padesát metrů. Ve výtvarné výchově jsme kreslili Prázdninovou známku, Co si asi myslí kočka, Naše parta a Strom pro veverky. V pracovních činnostech jsme vyráběli záložku do knížky a dopravní značky. Akce: V září jsme byli na dopravním hřišti v Chrudimi. V tomto měsíci jsem nejvíce spolupracovala s Áďou Pokrývkovou. V týmu byla spolupráce dobrá. Dařilo se mi v matematice a angličtině. Přes prázdniny jsem ale zlenivěla a tak se mi moc nechce pracovat.

Veronika Marečková

V češtině jsem se naučila části slova, stavby slova, a velmi se mi dařilo. V matice jsem se naučila pamětní sčítání i odčítání, potom jsem se naučila písemné dělení, dařilo se mi docela dobře. Ve vlastivědě jsem se naučila Českou republiku a dařilo se mi výborně. V informatice jsem se naučila panel nástrojů, a dařilo se mi docela dobře. V přírodovědě jsem se naučila Země ve vesmíru, a dařilo se mi výborně. V angličtině jsem se naučila z nového sešitu FUN, a dařilo se mi dobře. Na výtvarné výchově jsem se naučila kreslit strom a všechny jiný obrázky které jsme kreslili, a dařilo se mi výborně. Na pracovních činností jsem se naučila kuchat dýni a pracovat s novými věcmi, a dařilo se mi dobře. Byli jsme na dopravním hřišti.

Andrea Zdražilová

Diskuse pro článek Moje září:

Přidat komentář:

Nick:

Text:

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?