Z našich tříd » III. třída » Moje září

Školní výlet

hrad Bouzov a Javoříčské jeskyně (61) ZOO Dvůr Králové a Kuks (398) IQ land Liberec (162) Kunětická Hora (28)

Celkem hlasů: 649

historie
regiony
časopis Kvasnice
čtení
tvorba žáků
matematika
žákovská
fotografie
pomůcky pro druháky
pomůcky pro třeťáky
pomůcky pro čtvrťáky
pomůcky pro páťáky
esf

NAVRCHOLU.cz

Měsíc září zhodnotil čtvrťáci Tereza Hospodková, Pavla Marečková, Klára Zavoralová a Adam Zíta.

V září jsem se naučil mnoho věcí. V matematice jsme se učili násobit a dělit. V českém jazyce jsme se učili u slov, co je kořen, předpona a co přípona. Ve vlastivědě jsme se naučili poznávat státní symboly. A v přírodovědě probírali léčivé byliny a houby. V informatice jsme rozeznávali ikony a učili se ovládat myš. Byli jsme také na dopravním hřišti a učili se, jak se chovat v provozu. Nejlépe se mi dařilo v informatice. Tělocvik byl trochu obtížnější, ale zato účinnější pro tělo. Nejvíce jsem spolupracoval se svým týmem, to je s Klárkou, Terkou a Pavlou. Celkově se mi docela dařilo.

Adam Zíta

V češtině jsme zopakovali abecedu a druhy vět. A také předpony a předložky. V matematice jsme procvičovali sčítání, odčítání a také porovnávání čísel. Ve vlastivědě jsme se učili krajská města a polohu naší obce. V informatice jsme se učili malování a kalkulačku. V přírodovědě jsme se bavili o léčivých a okrasných bylinách. Ve výtvarce jsme malovali naší partu a měla jsem nejhezčí obrázek. V tělocviku jsme házeli krikeťákem a běhali jsme 50 metrů. Zpívali jsme různé a zajímavé písně a učili jsme se noty. Byli jsme na dopravním hřišti. Nejvíce se mi dařilo v matematice. Nejhůře v hudebce. Nejvíce jsem spolupracovala s Terkou. Celkově se mi dařilo dobře.

Klára Zavoralová

V září jsme psali na počítačích do Kvasnic a z Knihy knih jsme četli z počítače referát. Jeli jsme na dopravní hřiště a tam jsme jezdili na kole a učili se poznávat dopravní značky. Na počítači ctvrtaci.xf.cz jsme se učili český jazyk to je príma, matematiku, vlastivědu, přírodovědu a informatiku. My, čtvrťáci jsme vypracovali první referát o přečtené knize a ještě nám zbývá napsat devět refetátů. V informatice jsem se naučila zapnutí a vypnutí počítače, malování na počítači, uložení nakresleného obrázku do složky a pracovat na WodrPadu. V českém jazyce jsme se učili druhy vět a souvětí, význam a podobu slov. Nejvíce mě bavilo rozdělení slov na slova jednoznačná a mnohoznačná. V matematice mě nejvíce bavilo uspořádání čísel. Zopakovali jsme si sčítání a odčítání čísel pod sebou. Učíme se nakreslit geometrické tvary z učebnice Geometrie kolem nás. Ve vlastivědě jsme se naučili kraje České republiky, polohu naší obce a nejvíce mě bavilo poznávat krajská města. Také jsme se učili sousední státy a v mapkách jsme vyhledávali jejich hlavní města. V přírodovědě jsme se naučili rozmanitost v přírodě, kulturní rostliny. Učili jsme se poznávat houby, abychom nesbírali nejedlé houby. Ve výtvarné výchově jsme malovali podzimní známku, co si asi myslí kočka, naše parta a strom pro veverky. Nejvíce mě zaujala naše parta a chtěla bych se zlepšit v malování.

Pavla Marečková

V září jsem se naučila mnoho věcí. Nejvíce mě bavil český jazyk. V něm jsem se naučila stavbu slov, předložky a předpony a mnoho dalších věcí. Bavila mě i matematika. Naučili jsme se desítkovou soustavu a rýsovali jsme geometrická tělesa. Opakovali jsme sčítání a odčítání a porovnávání čísel. Nejvíce jsem se zapotila v tělocvičně. Dařilo se mi ale dobře. Sprintovala jsem jako o závod a doběhla jsem za 10,31 sekund vzdálenost 50 metrů. Hod  kriketovým míčkem se mi povedl, ale málem jsem si vykloubila rameno. Přesto jsem hodila 18,60 metrů. Malování mě bavilo. Pan učitel měl dobrý námět. Nejvíce mě zaujalo - co si asi myslí kočka. Potom jsme malovali prázdninovou známku. Obrázek se mi povedl, ale příště bych se chtěla zlepšit. Ve vlastivědě jsme probírali naši vlast a kraje České republiky. Dalo mi zabrat, než jsem se to naučila, ale už to všechno umím. Také už znám něco z historie naší země a vím, jak se jmenují sousední  státy. Učili jsme se i na počítačích, jak se otevírá program a ukládá práce ve WordPad. Naučili jsme se také psát ň na počítači. V přírodovědě jsme probírali rostliny a přírodu kolem nás. Naučili jsme se, jak se jmenují různé byliny a stromy. Nejvíce mě bavilo v pracovním listě poznávat kytky.

Tereza Hospodková

Diskuse pro článek Moje září:

Přidat komentář:

Nick:

Text:

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?