Základní škola » Jak se učíme

Školní výlet

hrad Bouzov a Javoříčské jeskyně (66) ZOO Dvůr Králové a Kuks (412) IQ land Liberec (170) Kunětická Hora (42)

Celkem hlasů: 690

historie
regiony
časopis Kvasnice
čtení
tvorba žáků
matematika
žákovská
fotografie
pomůcky pro druháky
pomůcky pro třeťáky
pomůcky pro čtvrťáky
pomůcky pro páťáky
esf

NAVRCHOLU.cz

Výtvarná soutěž

Moje oblíbená hračka je téma 22. ročníku výtvarné soutěže, kterou pořádá Osvětová beseda Zaječice a obec Zaječice. Naše škola se i v letošním školním roce této soutěže zúčastnila. Mezi ostatními soutěžícími nás zastupovali Veronika Marečková a Zuzana Tatíčková z 5. ročníku, Nikola Čičmancová z 1. ročníku, Alexandra Růžičková a Tereza Michková z 2. ročníku.

Žákovské pololetní sebehodnocení

V rámci projektu, při kterém jsme hodnotili uplynulé pololetí, se žáci pátého ročníku zúčastnili statistického šetření, které pro ně připravil třídní učitel.

Lukavický desetiboj 2016

V celoškolní soutěži nazvané Lukavický desetiboj sledujeme tělesnou zdatnost našich žáků. Ve školním roce 2015/2016 měli možnost absolvovat všech deset disciplín všichni žáci školy. K deseti nejlepším letos náleží Petr Pešek, Rostislav Groulík, Johana Groulíková, Tomáš Vašák, Matyáš Těšík či Markéta Těšíková. K nejlepším školním rekordmanům za uplynulých třináct let patří Petr Pešek, Rostislav Groulík, Johana Groulíková, Tomáš Vašák či Gabriel Nekut.

Kniha knih 2016

Ve středu 15. června 2016 ukončili páťáci Aleš Beran, Samuel Bíško, Eliška Bízová, Johana Groulíková, Klára Janečková, Petr Pešek, Kateřina Pešková, Milan Pytlík, Matyáš Těšík, Markéta Těšíková, Amálie Truncová, Michala Tvrzická, Tomáš Vašák, Tereza Vtípilová, Patrik Zavoral, Ondřej Zíta a Sebastian Zíta své čtenářské deníky. V nich si můžeme prolistovat jejich zápisky z přečtených knih.

Lukavický almanach 2016

Na začátku června 2016 vyšel pátý Lukavický almanach, jako přehlídka nejlepších literárních prací našich starších školáků. Jejich literární práce vznikly v hodinách tvůrčího psaní. V tomto almanachu se představuje dvacet čtyři žáků čtvrtého a pátého ročníku.

Matematická soutěž 2016

Od začátku října 2015 do konce dubna 2016 řešili čtvrťáci a páťáci celkem 50 zapeklitých matematických problémových úloh rozdělených do deseti kol. Spolu s námi stejné úlohy řešili žáci základních škol Lenešice, Praha - Kutnohorská, Praha 6 - Bílá, Litomyšl, Vimperk a Mikulov.

Matematický Klokan 2016

V pátek 18. března 2016 počítali všichni čtvrťáci a páťáci 24 příkladů letošního matematického Klokánka. Maximální počet bodů, který mohl soutěžící získat, byl 120 bodů.

Výstava výtvarných prací

V březnu 2016 jsme instalovali novou výstavu výtvarných prací žáků naší školy. Vystavené práce vytvořili žáci v běžných hodinách výtvarné výchovy pod vedením svých učitelů výtvarné výchovy. Přijít si je prohlédnout můžete až do března 2017 na výstavních plochách na schodišti a v jídelně školy.

Zvyšování kvality ve vzdělávání

Zvyšování kvality ve vzděláváníV prvním pololetí školního roku 2015/2016 jsme se zapojili do projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání.

Učební plán

Na naší škole klademe důraz na český jazyk, jazykovou komunikaci, matematiku a její aplikace, informační a komunikační technologie a oblast Člověk a jeho svět. Tyto vzdělávací oblasti v rozvrhu hodin posilujeme z disponibilní dotace. Cizí jazyk zařazujeme jako povinný předmět od 2. ročníku.

Inspekční zpráva

V lednu 2013 vykonal inspekční tým ČŠI inspekci v naší škole. Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného školou, a zjišťování a hodnocení školních vzdělávacích programů v základní škole, mateřské škole a školní družině a jejich soulad s právními předpisy a vydanými rámcovými vzdělávacími programy.

Jak učíme Vaše děti

Základním prvkem naší práce je důraz na kvalitní mezilidské vztahy, prostor pro vlastní iniciativu a realizaci jedince a individuální hodnocení žáků. Více než na množství osvojených poznatků nám záleží na jejich trvalosti a propojení s praktickým životem.

 1 2   Další
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?