Dokumenty školy

Školní výlet

hrad Bouzov a Javoříčské jeskyně (66) ZOO Dvůr Králové a Kuks (412) IQ land Liberec (170) Kunětická Hora (42)

Celkem hlasů: 690

historie
regiony
časopis Kvasnice
čtení
tvorba žáků
matematika
žákovská
fotografie
pomůcky pro druháky
pomůcky pro třeťáky
pomůcky pro čtvrťáky
pomůcky pro páťáky
esf

NAVRCHOLU.cz

Plán práce školy

Seznamte se s plánem naší školy pro školní rok 2016/2017. Najdete v něm rozdělení úvazků jednotlivým vyučujícím, rozvrhy hodin, plán činnosti a kontrolní činnosti. Plán byl schválen na pedagogické radě 29. 8. 2016.

Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2015/2016 byla schválena na pedagogické radě dne 29. srpna 2016. Byla zpracována na základě § 10, 11 a 12 zákona č. 561/2004, Sb. (Školský zákon) a vyhlášky č. 15/2005, Sb.

Školní vzdělávací program Naše škola

Školní vzdělávací program Naše školaŠkolní vzdělávací program s názvem Naše škola máme v šesté verzi platné od 1. září 2016 ve všech ročnících naší základní školy. Obsahuje celkem šest oddílů a je v rozsahu 202 stran. Pro stažení ho najdeme rozdělený po jednotlivých ročnících a předmětech. Jeho přílohou je školní vzdělávací program školní družiny v rozsahu sedmi stran.

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program stanovuje dlouhodobé a krátkodobé cíle pro žáky i učitele v oblasti prevence negativních jevů. V programu najdeme primární prevenci v jednotlivých ročnících a vyučovacích předmětech. Seznámit se můžeme s cílem prevence na naší škole, tedy s tím, jaké kompetence by žáci 5. ročníku měli zvládnout, či jak řešíme případné přestupky žáků. Minimální preventivní program byl projednán a schválen pedagogickou radou dne 29. 8. 2016 a je platný od 1. 9. 2016.

Koncepční záměry školy

Koncepce naší základní školy na roky 2016 - 2019 byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 29. srpna 2016.

Pravidla pro hodnocení žáků

V pravidlech pro hodnocení žáků najdeme zásady hodnocení a způsob získávání patřičných podkladů.

Řád školy

Řád školy upřesňuje práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců.

Tematické plány pro 5. ročník

Přibližné rozvržení učiva do jednotlivých měsíců pro 5. ročník. U vyučovacích předmětů jsou kromě učiva také uvedeny výstupy podle školního vzdělávacího programu - tedy to, co by žák měl umět.

Tematické plány pro 3. ročník

Přibližné rozvržení učiva do jednotlivých měsíců pro 3. ročník. U vyučovacích předmětů jsou kromě učiva také uvedeny výstupy podle školního vzdělávacího programu - tedy to, co by žák měl umět.

Tematické plány pro 4. ročník

Přibližné rozvržení učiva do jednotlivých měsíců pro 4. ročník. U vyučovacích předmětů jsou kromě učiva také uvedeny výstupy podle školního vzdělávacího programu - tedy to, co by žák měl umět.

Tematické plány pro 1. ročník

Přibližné rozvržení učiva do jednotlivých měsíců pro 1. ročník. U vyučovacích předmětů jsou kromě učiva také uvedeny výstupy podle školního vzdělávacího programu - tedy to, co by žák měl umět.

Tematické plány pro 2. ročník

Přibližné rozvržení učiva do jednotlivých měsíců pro 2. ročník. U vyučovacích předmětů jsou kromě učiva také uvedeny výstupy podle školního vzdělávacího programu - tedy to, co by žák měl umět.

 1 2   Další
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?