Základní škola » Pedagogický sbor a další zaměstnanci

Školní výlet

hrad Bouzov a Javoříčské jeskyně (61) ZOO Dvůr Králové a Kuks (398) IQ land Liberec (162) Kunětická Hora (28)

Celkem hlasů: 649

historie
regiony
časopis Kvasnice
čtení
tvorba žáků
matematika
žákovská
fotografie
pomůcky pro druháky
pomůcky pro třeťáky
pomůcky pro čtvrťáky
pomůcky pro páťáky
esf

NAVRCHOLU.cz

Pedagogický sbor a další zaměstnanciPedagogický sbor tvoří tři učitelé a jedna vychovatelka školní družiny. Jedná se o zkušené pedagogy. Postupně sjednocujeme působení všech učitelů tak, abychom dětem poskytovali jistotu a jednotné vedení.

Vedení školy se snaží vytvořit sboru podmínky pro sebevzdělávání, seberealizaci a nechává učitelům maximální svobodu při přípravě a vedení vyučovacího procesu. Důraz klademe na stálé sebevzdělávání. Většina učitelů prošla mnoha metodickými kurzy - kritickým myšlením, činnostním učením, kooperativním učením, projektovou výukou, dramatickou výchovou a mnoha dalšími. Od všech pedagogických pracovníků požadujeme, aby nepředávali hotové poznatky, ale vedli děti k přemýšlení a samostatnému řešení problémů, k práci s informacemi, jejich výběru, třídění, kritickému posuzování a dalšímu tvořivému uplatnění. Nutností je týmová spolupráce mezi pedagogy napříč školou, protože styl výuky to bezpodmínečně vyžaduje.

Naši školu tvoří tři třídy. Třídní v první třídě je ředitelka školy Jaroslava Tenkrátová. Třídu tvoří žáci druhého ročníku. Ve druhé třídě je třídní učitelka Pavla Seherová. Setkávají se zde žáci prvního a třetího ročníku. Ve třetí třídě se scházejí čtvrťáci a páťáci. Jejich třídním učitelem je Lubomír Šára.

Veškeré odpolední aktivity ve školní družině plánuje a realizuje vychovatelka Dagmar Čapková. Celý školní tým doplňuje školnice Helena Dubská.

 

chodba

Diskuse pro článek Pedagogický sbor a další zaměstnanci:

1. Pedagog
22.05.2019 [18:26]

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, který z vašich pedagogů je proškolen jako výchovný poradce? Nebo prošel kurzem šikana ve školách.
Děkuji.

 1

Přidat komentář:

Nick:

Text:

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?