Základní škola » Mimoškolní činnost

Školní výlet

hrad Bouzov a Javoříčské jeskyně (59) ZOO Dvůr Králové a Kuks (391) IQ land Liberec (155) Kunětická Hora (26)

Celkem hlasů: 631

historie
regiony
časopis Kvasnice
čtení
tvorba žáků
matematika
žákovská
fotografie
pomůcky pro druháky
pomůcky pro třeťáky
pomůcky pro čtvrťáky
pomůcky pro páťáky
esf

NAVRCHOLU.cz

Mimoškolní činnostVolný čas žáků a jejich zájmovou činnost organizuje především vychovatelka v rámci školní družiny. Na náplni a tvorbě různorodých aktivit a programů pro žáky se podílejí také ostatní vyučující. Je uplatňován integrovaný přístup a náměty jsou sdružovány do bloků. Žáky získáváme ke spolupráci a dovádíme je k vnímání a citovému prožívání bezprostředních zážitků z navozených situací ve školní družině.

Zájmové vzdělávání, které provádí školní družina, probíhá především vlastní činností žáků, jejich interakcí s okolím a získávanou vlastní zkušeností. Vše je založeno na přímých zážitcích z činnosti. Plánovaná a uskutečňovaná činnost vychází částečně z individuální volby, dětské zvídavosti, potřeby zaměstnávat se, bavit se a komunikovat. Ve struktuře činností jsou proporčně zastoupeny činnosti řízené a spontánní. Činností organizovaných školní družinou se může zúčastnit i žák, který není přihlášen k pravidelné docházce, dle svého momentálního zájmu.

Školní družina

Provoz školní družiny je od 12 do 15 hodin. Přihlášku si můžete stáhnout v sekci Dokumenty. Vychovatelka Dagmar Čapková připravuje pro děti vždy celoroční hru s propracovaným bodováním za různorodé úkoly a aktivity. Osvědčené je zařazení etické výchovy. Dále se děti věnují přírodovědným aktivitám, sledování změn životního prostředí v Lukavici. Oblíbené jsou tradiční akce - karneval, besídka, malování na chodníku, drakiáda, sportovní odpoledne, výlety do přírody, bruslení.

Písklata

Pískání na flétničky vedou externí vyučující. Děti si připravují dvakrát do roka, před Vánoci a na závěr školního roku, veřejné vystoupení pro rodiče a další zájemce.

Lukavánek

Literárně dramatický soubor vede Jana Louvarová. Společně s malými zájemci připravuje divadelní představení, s kterým soubor pravidelně vystupuje na přehlídce Mateřinka i při různých příležitostech jak v Lukavici, tak i v okolních obcích a městech.

 

škola

Diskuse pro článek Mimoškolní činnost:

Přidat komentář:

Nick:

Text:

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?