Základní škola

Školní výlet

hrad Bouzov a Javoříčské jeskyně (66) ZOO Dvůr Králové a Kuks (412) IQ land Liberec (170) Kunětická Hora (42)

Celkem hlasů: 690

historie
regiony
časopis Kvasnice
čtení
tvorba žáků
matematika
žákovská
fotografie
pomůcky pro druháky
pomůcky pro třeťáky
pomůcky pro čtvrťáky
pomůcky pro páťáky
esf

NAVRCHOLU.cz

Přesun školních stránek

Upozorňujeme na změnu internetových stránek naší základní školy:

www.skolalukacice.cz

O naší škole

O naší školeJsme školou s 1. - 5. ročníkem. Ve všech ročnících vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem Naše škola. Nacházíme se v Pardubickém kraji 10 km od města Chrudim směrem na Nasavrky. Zřizovatelem školy je Obec Lukavice.

Kontakty

KontaktyAdresa školy:
Základní škola a mateřská škola Lukavice
538 21 p. Slatiňany

Přijímání dětí, péče o budoucí prvňáčky

Přijímání dětí, péče o budoucí prvňáčkyZápisu do 1. třídy předchází Týden otevřených dveří - schůzka ředitelky školy s rodiči budoucích prvňáčků, kde se dozvědí vše o životě školy, mohou se na cokoli zeptat a prohlédnout si prostory školy. Dospělí si mohou spolu s dětmi na vlastní kůži vyzkoušet naše metody práce a seznámit se blíže se členy pedagogického sboru.

Přestup do naší školy

Přestup do naší školyPřistěhovali jste se do Lukavice? Bydlíte v sousední obci a uvažujete o přestupu na naší školu? Výborný nápad. Určitě máme Vašemu dítěti co nabídnout. Doporučujeme Vám nejprve kontaktovat telefonicky ředitelku školy, případně se přijít do školy podívat. A máte-li čas, přijďte v době vyučování.

Přechod na vyšší stupeň

Přechod na vyšší stupeňNaší spádovou školou je Základní škola Slatiňany, se kterou velmi dobře spolupracujeme. Po absolvování pátého ročníku jsou naši žáci zváni na prohlídku druhého stupně. Zde se seznámí se svými učiteli a dostanou informace ke své další docházce na této škole.

Technické zázemí školy

Technické zázemí školyNaši školu najdete v klidném prostředí a v bohaté zeleni. Výhodou je velmi snadná dopravní dostupnost nejen z místních částí Lukavice, ale i z okolních obcí - Žumberka, Svídnice, Trpišova. Sídlíme v jednopatrové budově.

Pedagogický sbor a další zaměstnanci

Pedagogický sbor a další zaměstnanciPedagogický sbor tvoří tři učitelé a jedna vychovatelka školní družiny. Jedná se o zkušené pedagogy. Postupně sjednocujeme působení všech učitelů tak, abychom dětem poskytovali jistotu a jednotné vedení.

Mimoškolní činnost

Mimoškolní činnostVolný čas žáků a jejich zájmovou činnost organizuje především vychovatelka v rámci školní družiny. Na náplni a tvorbě různorodých aktivit a programů pro žáky se podílejí také ostatní vyučující. Je uplatňován integrovaný přístup a náměty jsou sdružovány do bloků. Žáky získáváme ke spolupráci a dovádíme je k vnímání a citovému prožívání bezprostředních zážitků z navozených situací ve školní družině.

Další aktivity školy

Další aktivity školyVýčet dalších aktivit, s kterými škola pro své žáky přichází, určitě není v tomto článku úplný, protože se každý den něco děje a každý rok vymýšlíme něco nového. Více podrobností o proběhlých akcích najdete v sekci Kronika.

Informační centrum

Informační centrumNa základě naší snahy o zařazování počítačových a komunikačních technologií do výuky jsme obdrželi od MŠMT Praha rozhodnutí o udělení čestného názvu Informační centrum ICT.

 1
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?