Škola a rodiče » Oznámení rodičům

Školní výlet

hrad Bouzov a Javoříčské jeskyně (61) ZOO Dvůr Králové a Kuks (398) IQ land Liberec (162) Kunětická Hora (30)

Celkem hlasů: 651

historie
regiony
časopis Kvasnice
čtení
tvorba žáků
matematika
žákovská
fotografie
pomůcky pro druháky
pomůcky pro třeťáky
pomůcky pro čtvrťáky
pomůcky pro páťáky
esf

NAVRCHOLU.cz

Ředitelské volno

Vážení rodiče, zákonní zástupci a žáci, ředitelka Základní školy a mateřské školy v Lukavici vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění ředitelské volno dne 21. a 22. prosince 2016 z organizačních a provozních důvodů. Vyučování bude zahájeno v úterý 3. ledna 2017.

Zájem o školu v přírodě

Ve středu 7. září obdrželi všichni žáci školy dotazník, ve kterém zjišťujeme zájem o uspořádání letošní školy v přírodě. Doplněný ho prosím zašlete po dítěti zpět do školy třídnímu učiteli. Uzávěrka přihlášek pro školu v přírodě je v pondělí 26. září 2016.

Fotografie z minulého školního roku

Fotografie ze školního roku 2015/2016 najdete v příslušných albech podle toho, jak byly zveřejněny na našich stránkách v kronice. Jsou zařazeny podle akcí, které jsme v tomto školním roce pořádali. Pokud máte zájem, můžete si fotografie stáhnout v archivním souboru ZIP.

Zahájení školního roku

Školní rok 2016/2017 zahájíme slavnostně ve čtvrtek 1. září 2016 v 8 hodin. Se všemi žáky školy, vyučujícími a zaměstnanci se sejdeme ve III. třídě. Po prázdninách nás přijde přivítat kromě ředitelky školy také starosta obce Miloslav Stehno a členky Sboru pro občanské záležitosti. Po slavnostním zahájení se žáci spolu s učiteli odeberou do svých tříd. Ukončení prvního školního dne plánujeme v 8.45 hodin.

Doporučené vybavení do školy

Co bude potřebovat Vaše dítě v jednotlivých ročnících?

 1
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?