Škola a rodiče » Škola a rodiče

Školní výlet

hrad Bouzov a Javoříčské jeskyně (61) ZOO Dvůr Králové a Kuks (398) IQ land Liberec (162) Kunětická Hora (30)

Celkem hlasů: 651

historie
regiony
časopis Kvasnice
čtení
tvorba žáků
matematika
žákovská
fotografie
pomůcky pro druháky
pomůcky pro třeťáky
pomůcky pro čtvrťáky
pomůcky pro páťáky
esf

NAVRCHOLU.cz

Škola a rodičeNaše škola se snaží o co nejužší spolupráci s rodiči svých žáků. Věříme, že jedině nastolením atmosféry důvěry a vzájemného respektu můžeme dosáhnout optimálního jednotného výchovného působení školy a rodiny. Rodiče se zapojují do práce školy jak v Klubu rodičů a Radě školy, tak účastí na akcích a všestrannou podporou působení učitelů.

Vítáme otevřenou komunikaci a rodiče se k práci školy mohou kdykoli bez obav vyjádřit. Své připomínky a dotazy mohou vznést jak prostřednictvím Klubu rodičů, tak osobně, telefonicky, e-mailem nebo na našich webových stránkách. Rodiče mohou sledovat práci svých dětí na chodbách školy a na školním webu.

Rada školy

Pracuje od 17. 1. 2006. Kromě zástupce pedagogického sboru a zřizovatele je v ní také jeden člen z řad rodičů. Schází se většinou dvakrát do roka. Rada školy je voleným orgánem, který se vyjadřuje ke Školnímu vzdělávacímu programu a k jeho následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. Více informací se dozvíte v rubrice Rada školy.

Klub rodičů

Byl založen při základní škole v roce 2004. Schází se dvakrát do roka. Vyjadřuje se ke všem záměrům v příslušném školním roce, případným problémům. Z příspěvků rodičů pomáhá financovat některé školní akce. V čele Klubu rodičů stojí a jeho činnost řídí tři volení zástupci rodičů.

Někteří rodiče, ale i prarodiče, se aktivně zapojují do dění ve škole. Účastní se nejrůznějších projektů jak v rámci vyučování, tak i mimo ně, jezdí jako doprovod na školu v přírodě, pomáhají při organizaci sběru pomerančové a citronové kůry.

Každoročně se koná řada akcí, které jsou určeny pro rodiče spolu s dětmi, například Lukavická básnička, adventní tvoření, vánoční besídka, velikonoční dílna, vernisáž výstavy, lavice pro hosty, slavnost slabikáře. Děti zvou pochopitelně i své prarodiče a další hosty.

 

rodiče

Diskuse pro článek Škola a rodiče:

16.09.2012 [15:53]

Dobrý den,
mnohokrát děkujeme za Váš komentář. Hodně nás potěšil.

1. Heluša
15.09.2012 [22:27]

Dobrý den,
máte krásné stránky školy, plné informací jak pro rodiče žáků a žáky samotné, ale jsou také velmi inspirující pro učitele z jiných škol. Díky za ně, tolik zajímavých projektů mě naprosto nadchlo, těším se na další návštěvy u Vás. Je vidět, že Vaše práce je Vaším koníčkem! Také nadšená učitelka, jen trošku utahaná... Helena Kantorová (manžela jsem opravdu nevybírala podle své budoucí profese :) )

 1

Přidat komentář:

Nick:

Text:

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?