Školní jídelna

Školní výlet

hrad Bouzov a Javoříčské jeskyně (66) ZOO Dvůr Králové a Kuks (412) IQ land Liberec (170) Kunětická Hora (42)

Celkem hlasů: 690

historie
regiony
časopis Kvasnice
čtení
tvorba žáků
matematika
žákovská
fotografie
pomůcky pro druháky
pomůcky pro třeťáky
pomůcky pro čtvrťáky
pomůcky pro páťáky
esf

NAVRCHOLU.cz

Školní mléko

Ve školním roce 2016/2017 je opět možnost odebírat mléko a mléčné výrobky.

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelnyZásady provozu: provoz školní jídelny se řídí vnitřními předpisy, které jsou v souladu se školským zákonem 561/2008 Sb., vyhláškou č. 137/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, kde jsou dané výživové normy a rozpětí finančních limitů pro jednotlivé kategorie strávníků, dále vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny, dále novelou této vyhlášky, tj. vyhláškou č. 602/2008 Sb. a nařízením EP a Rady ES č. 852/2004 Sb. o hygieně potravin. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

Čas vydávání obědů

Čas vydávání obědůDoba vydávání obědů je rozložena do dvou termínů podle rozvrhu žáků.

Informace o školní jídelně

Informace o školní jídelněPracovnice školní jídelny Marie Králová a Marie Trojanová spolu s vedoucí stravování Vlastou Zástěrovou zajišťují každodenní stravování pro přihlášené žáky a pitný režim pro všechny žáky v době provozu školy.

 1
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?