Aktivity školy » Školní družina

Školní výlet

hrad Bouzov a Javoříčské jeskyně (61) ZOO Dvůr Králové a Kuks (398) IQ land Liberec (162) Kunětická Hora (28)

Celkem hlasů: 649

historie
regiony
časopis Kvasnice
čtení
tvorba žáků
matematika
žákovská
fotografie
pomůcky pro druháky
pomůcky pro třeťáky
pomůcky pro čtvrťáky
pomůcky pro páťáky
esf

NAVRCHOLU.cz

Karneval ve školní družině

Karneval ve školní družiněV pátek 17. února školní družina pořádala tradiční karneval.

Leden ve školní družině

ČÍM BUDU? - To je otázka! Každé dítě si představuje, jakou práci, nebo co bude dělat, až vyroste. Často je jim příkladem zaměstnání rodičů, prarodičů nebo známých. Kluci by chtěli být policistou, vojákem, fotbalistou, ale také třeba řidičem nebo popelářem. Děvčata zase touží být zpěvačkou, herečkou nebo modelkou. Není důležité "čím budou", "co budou dělat", ale především zda budou svoji práci mít rádi a budou ji dělat naplno. Každé povolání, dělané poctivě, je důležité a potřebné pro ostatní. V měsíci lednu si představíme povolání, která jsou nejen důležitá, ale často zachraňují naše životy.

Prosinec ve školní družině

Prosinec ve školní družiněČlověčina - dobré chování není přežitkem, přesně naopak. Každé dítě by mělo umět pozdravit, poprosit, poděkovat, vědět, co je slušné a co nikoliv, jak se chovat k dospělému. Děti, které se toto naučí, jsou schopné rozlišovat, co a jak se kolem nich děje, co je dobré a co nikoliv, jaký je rozdíl mezi slovy a činy. Vidíme kolem sebe agresivitu, lhostejnost, nervozitu, spěch. Tím, že naučíme naše děti se chovat jinak, poznají, co je SLUŠNOST, OHLEDUPLNOST, ZDVOŘILOST.

Listopad ve školní družině

Rytířské chování - ve středověku se rytíři učili zacházet s mečem, jezdit na koni, bojovat, ale především se pěkně chovat. Říkalo se o nich, že mají "rytířské" chování. Dobré chování a umění správně se chovat potřebujeme i dnes. Dobré a slušné chování nám ve vztazích pomáhá, to platí jak pro děti, tak pro dospělé. Jak na to, aby naše chování bylo také rytířské se podíváme v měsíci listopadu.

Říjen ve školní družině

Smysly - používáme, abychom se "vyznali" ve světě a ochránili se před různými nebezpečími. Když pozorujeme, posloucháme, čicháme, ochutnáváme a dotýkáme se toho, co máme kolem sebe, odesíláme informace do mozku. Ten je vyhodnotí a zařídí, abychom rychle jednali. Mozek sbírá signály ze všech smyslových orgánů - očí, úst, jazyka, uší, nosu a prstů.

Září ve školní družině

Lidské tělo - dokonalý stroj. Na světě žije více než sedm miliard lidí, ve městě několik tisíc, v naší obci několik stovek. Všichni mají stejná těla. Přesto je každý JINÝ. Za to, jak na první pohled vypadáme, mohou naši rodiče. Předali nám svoje geny, zakódovali nám určité vlastnosti a podobu. Komu se podobáme? Oběma rodičům, víc jednomu z nich? Ať tak nebo tak, jisté je to, že každý člověk a jeho tělo je ZÁZRAK.

Celoroční hra ve školní družině

14. května 1316 se v Praze narodil Karel IV., pozdější český král a římský císař. Karel IV. Byl velkým, moudrým panovníkem, který pro naši zemi vykonal mnoho dobrého. Usiloval o to, aby se Praha stala střediskem vzdělanosti. Pozval do Prahy zkušené, nejlepší mistry a 7. dubna 1348 vydal zakládací listinu pražského vysokého učení.

 1
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?