Aktivity školy » Ekologická a environmentální výchova

Školní výlet

hrad Bouzov a Javoříčské jeskyně (61) ZOO Dvůr Králové a Kuks (398) IQ land Liberec (162) Kunětická Hora (28)

Celkem hlasů: 649

historie
regiony
časopis Kvasnice
čtení
tvorba žáků
matematika
žákovská
fotografie
pomůcky pro druháky
pomůcky pro třeťáky
pomůcky pro čtvrťáky
pomůcky pro páťáky
esf

NAVRCHOLU.cz

Ekologické heslo "Mysli globálně - jednej lokálně" naplňujeme ve výuce ve všech ročnících. Diskutujeme o ekologické problematice, problém se snažíme uchopit z různých hledisek - přírodovědného, sociálního, technickoekonomického a estetického. Pečujeme o zeleň v okolí školy i estetickou úpravu ve škole. Využíváme ekologických programů ekologického sdružení TEREZA, třídíme odpad, pěstujeme léčivé byliny a květiny na školním záhonku, ekologickou výchovu zařazujeme do projektů ve škole v přírodě. Jsme zapojeni do sítě škol uplatňující metody realizace komplexní ekologické výchovy M.R.K.E.V.

Naše cíle

Naším vzdělávacím cílem je získávání a osvojování informací o problematice a pochopení složitosti systému (lidské aktivity a jejich výsledky). Jde nám také o to, aby žáci získané poznatky uměli kriticky zvažovat a domýšlet. Cílem výchovným je vést děti k samostatnosti, aktivitě, tvořivosti, odpovědnosti, důležitosti tolerance a mezilidské komunikace. Snažíme se podněcovat v dětech vztah k životnímu prostředí, který není lhostejný a krátkozraký.

Dlouhodobý plán ekologické výchovy na naší škole

  1. Začlenění ekologie do výuky jednotlivých předmětů - systematická realizace ekologické výchovy ve všech třídách a předmětech, využívání středisek a center ekologické výchovy, integrace ekologické výchovy ve školní výuce (projekty, škola v přírodě).
  2. Důraz na ekologické chování v celkovém životě školy: dbát na školní hygienu - osvětlení, větrání, příjemné prostředí, omezení množství věcí, které nosí děti v taškách, soustavné zvelebování a zkrášlování vnitřních i vnějších prostor školy, předcházení vzniku zbytečných odpadů, podpora recyklace (recyklovaný papír, pitný režim, vratné obaly apod.), užívání ekologicky příznivých učebních pomůcek (sešity, papíry, obaly, pastelky, barvy apod.), užívání ekologických čistících prostředků, jídelna - skladba jídelníčku a kultura stravování, bránění zbytečným únikům tepla.
  3. Ekologická osvěta - nástěnky, články, fotografie, obrázky (školní časopis Kvasnice), spolupráce s rodiči, další vzdělávání pedagogických pracovníků.
  4. Zapojení školy do života obce - komunikace školy s okolím (s obcí, různými organizacemi, dalšími školami apod.), péče o místní krajinu.
  5. Po získání mezinárodního titulu Ekoškola v roce 2012 se snažíme o jeho obhájení i v dalších letech.

Diskuse pro článek Ekologická a environmentální výchova:

Přidat komentář:

Nick:

Text:

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?